BLRT süvendab koostööd Korea partneriga

Panasia juhatuse esimees hr Robert Soo Tae Lee (vasakul) ja BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja

FOTO: BLRT Grupp

BLRT Grupp allkirjastas Lõuna-Korea ettevõttega Panasia koostööleppe, millega Euroopa turul tegutsevatele klientidele pakutakse heitgaasi puhastussüsteemide ehk skraberite laevadele paigaldamise teenuste täispaketti. 

«Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) karmistab pidevalt mereveole kehtestatavaid keskkonnanõudeid, mis sunnib laevandus- ja punkerdamisettevõtteid oma senist tegevust radikaalselt muutma. Ühendatud jõududega aitavad BLRT Grupp ja Panasia  laevaomanikel vähendada negatiivset mõju keskkonnale,» ütles BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja, vahendab ettevõte pressiteates.

Kontserni ja Lõuna-Korea firma koostöö kestab juba üle seitsme aasta. Varem sõlmiti leping, mille kohaselt saavad laevad endale moderniseerimistööde käigus Panasia loodud ballastvee käitlemise tehnoloogilisel lahendusel GloEn-Patrol™ põhinevad puhastusseadmed.

Lisaks kõigele paiknevad BLRT Grupi tootmisalal Tallinnas Panasia katseseadmed, mis lubavad demonstreerida klientidele GloEn-Patrol™ tehnilise lahenduse võimalusi ning korraldada töötajatele koolitusi, et nad oskaksid neid seadmeid monteerida.

«Uus lepe on järjekordne oluline samm partnerlussuhete tugevdamisele suunatud ühisplaanide elluviimisel: kontserni laevatehased Tallinnas, Klaipedas ja Turus saavad PANASIA PaSOxTM tehnoloogiat rakendades koostada paigaldusprojekti ning valmis teha ja monteerida heitgaasi puhastussüsteemid,» rääkis Veronika Ivanovskaja.

Vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsioonile laevade põhjustatava merereostuse vältimiseks ei tohi maksimaalne lubatud väävlisisaldus kõikidel meredel kasutatavates kütustes ületada alates 2020. aastast 0,5 protsendi piiri.

BLRT Grupi laevaremonditehased viivad ellu heitgaasipesurite paigaldamise projekte. Nii asus BLRT Grupp selle aasta alguses heitgaasi puhastussüsteemidega varustama kuut laeva, mis kuuluvad 1921. aastal asutatud Hollandi laevandusfirmale Spliethoff's Bevrachtingskantoor, mille laevastikus on ligi 50 moodsat, polüfunktsionaalset alust kandevõimega 12000 kuni 23000 tonni.

Tagasi üles