Tehnilise järelevalve amet avas e-teenuste keskkonna

Tehnilise järelevalve ameti juht Raigo Uukkivi.

FOTO: Erakogu

Tehnilise järelevalve ametiga saab septembri lõpust suhelda internetis uues e-teenuste keskkonnas, kus saab esitada taotlusi ja jälgida enda registriandmeid.

E-teenuste keskkonna arendamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Tehnilise järelevalve ameti peadirektori Raigo Uukkivi sõnul oli arendustööde maksumus 96 000 eurot, millest omafinantseeringuna tasus amet kümnendiku, ülejäänud osa kaeti fondi poolt.
«Ma näen e-keskkonna kasu peamiselt kolmes plaanis – sääst, mugavus ja uued võimalused,» rääkis Uukkivi.

Tema sõnul annab e-keskkond märkimisväärse säästu, sest võimaldab andmete edastamist, täiendamist, muutmist, töötlemist ja muid sarnaseid rutiinseid toiminguid teha ökonoomsemalt ja dubleerimata.

«Ettevõtted ja erisikud ehk nii-öelda taotlev pool ei pea enam toiminguteks ametis kohapeal käima või saatma dokumente ja nende lisasid tava- või e-postiga. Tähtis on ka see, et e-keskkond võimaldab ametil taotlusi senisest palju kiiremini ja kvaliteetsemalt menetleda ning annab osapooltele reaalajas põhjaliku ülevaate toimingutest ja andmetest,» lausus Uukkivi.

Tehnilise järelevalve amet menetleb ühes kuus umbes 350 paberkandjal taotlust, kokku 4200 taotlust aastas. Toimingud sellise hulga paberkandjal või e-postiga tulnud taotluste ja nende lisadega võtavad palju aega ja raha.

«Ma pean seda ilmselgeks ressursi raiskamiseks,» lausus Uukkivi.
Uukkivi sõnul on tähtis ka mugavus.

«Asjaosalised saavad toiminguid teha just siis, kui nad seda soovivad. Lisaks on võimalus pidevalt kontrollida toimingute staatust, infot puuduvatest või aegunud dokumentidest ehk toimingud on senisest märksa läbipaistvamad ning see tõstab kvaliteeti,» ütles ta. 

Peadirektor märkis, et kui ettevõtjad uue keskkonna avastavad, siis kasvab kindlasti ka päringute arv, sest e-keskkond loob uue tasandi ettevõtjatele klientide ja koostööpartneritega suhtlemiseks.
Uus e-lahendus on töös olnud kuu aega, septembrikuu lõpust.

Uukkivi loodab, et edaspidi tuleb 70-80 protsenti kõikidest taotlustest elektrooniliselt.
«Me oleme konsulteerinud erinevate valdkondade ettevõtjatega pidevalt ning vajadus sellise paindlikuma, kiirema ja ülevaatlikuma tööriista järele on selgelt välja tulnud. Nüüd, kus e-keskkond on käiku lastud, on loomulikult vajalik erinevaid osapooli uuest võimalusest teavitada ja keskkonda reaalselt ka kasutama õpetada,» rääkis Uukkivi.

Uues keskkonnas saab esitada kohustuslikke andmeid, mida amet kogub. Näiteks ohtlike seadmete ja paigaldiste kohta, ohtlikes valdkondades tegutsemise kohta, piiratud ressursi – näiteks raadiosagedused, numeratsioon – kasutamise kohta jne.

«Meie vastutusse jäävaid valdkondi reguleerivad paljud erinevad õigusaktid ning lähitulevikus ei ole näha, et ohutuse ja piiratud ressursiga seotud valdkonnad regulatsiooni alt vabaks läheksid. Just see teadmine teebki senisest ökonoomsemate ja mugavamate lahenduste otsimise atraktiivseks ja vajalikuks,» ütles Uukkivi.

«Ma usun, et tehnilise järelevalve amet on sellise lahenduse leidnud ja meiega seotud toimingute läbiviimine on standardiseeritav ning teisalt e-keskkonnas teostatav,» lausus peadirektor.
E-keskkonnas saab näiteks esitada taotlusi elektri- ja gaasipaigaldiste tehnilise kontrolli tellimiseks ja valida selleks ka sobiva teenusepakkuja.

Registreerida erinevaid paigaldisi – lifti, küttegaasi- ja elektripaigaldisi, raudteeveeremit jms. Keskkonda loodud õnnetuste teatamise mooduli kaudu saab teatada elektri-, lifti-, gaasi- , raudtee-, ehitisega seotud jms õnnetustest. Samas saab ka jälgida reaalajas oma toimingute ja paigaldiste ning seadmete andmeid ja staatust – näiteks seda, kas väljastatud load ja tunnistused on kehtivad, peatatud või aegunud.

Keskkonnas saab igaüks teha avalikke päringuid, näiteks kontrollida, kas korter- või büroomajas kasutusel olevale liftile, gaasikütte- või elektripaigaldisele on tehtud tehniline kontroll või mitte ehk seda, kas need paigaldised on kasutusse lubatud ja ohutud.

«Kõikide tehnilise järelevalve ameti e-teenuste kirjeldamine ja loendamine läheks siin üsna pikaks. Kutsun kõiki meie kliente ja koostööpartnereid e-teenuseid kasutama, oleme selle ju loonud meievahelise suhtluse hõlbustamiseks ja parendamiseks,» märkis Uukkivi.

Vaata ka: http://emoodul.tja.ee/web/

Tagasi üles