Eesti inimeste palk lõi kõigi aegade rekordi
Vaata, kui palju tõusis palk sinu valdkonnas

Kõrgeimat palka teeniti endiselt finants- ja kindlustustegevuses.

FOTO: Caro / Schulz/Caro / Schulz

Eesti inimeste keskmine brutopalk oli tänavu teises kvartalis 1321 eurot, mis pole kunagi varem nii kõrge olnud.

Brutopalk tõusis teises kvartalis aastaga 6,4 protsenti. Kuigi võrreldes möödunud kvartaliga kasv küll veidi aeglustus, pole Eesti inimesed kunagi nii palju keskmiselt teeninud, selgub statistikaameti andmetest.

Keskmine brutokuupalk oli aprillis 1312 eurot, mais 1298 eurot ja juunis 1354 eurot. Reaalpalk, milles on arvesse võetud inflatsiooni ehk üleüldist hinnatõusu, tõusis võrreldes aastataguse ajaga tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui keskmine brutokuupalk – 3 protsenti.

Keskmine brutotunnipalk oli 2018. aasta teises kvartalis 7,50 eurot, tõustes eelmise kvartaliga võrreldes 1,6 protsenti.

Kõrgeimat palka teeniti jätkuvalt finants- ja kindlustustegevuses (2192 eurot) ning info ja side tegevusalal (2169 eurot). Kõige enam tõusis palk muudes teenindavates tegevustes (hõlmab organisatsioonide tegevust, tarbeesemete ja kodutarvete parandust, teenindust), kus keskmine brutokuupalk on üks madalamaid. Selle tegevusala aastakasvu üks põhjus on miinimumpalga tõus ning samuti statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused.

Palk tõusis teises kvartalis pea kõikidel tegevusaladel (v.a haldus- ja abitegevused), tagasihoidlikum oli brutokuupalga kasv info ja side tegevusalal, veonduses ja laonduses, kinnisvaraalases tegevuses ning majutuses ja toitlustuses.

Kõrgeim brutokuupalk oli riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (1634 eurot) ning välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (1604 eurot). Brutokuupalga aastakasv oli teises kvartalis kiireim riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (6,7 protsenti) ning aeglaseim Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (6,3 protsenti).

Maakonniti oli teises kvartalis kõrgeim keskmine brutokuupalk Harju (1469 eurot) ja Tartu (1302 eurot) maakonnas ning madalaim Hiiu (967 eurot) ja Saare (977 eurot) maakonnas.

Mediaanpalk ületas 1000 euro piiri

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli tänavu teise kvartali mediaanväljamakse 1014 eurot, mis kasvas aastaga pea 6 protsenti.

Maakondade võrdluses oli 2018. aasta teises kvartalis kõige kõrgem mediaanväljamakse Harju maakonnas ning kõige madalam Ida-Virumaal, vastavalt 1127 eurot ja 830 eurot.

Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.

FOTO: Allikas: statistikaamet

Tagasi üles