Tartu Ülikool ja graanulitootja arendavad puidu väärindamise tehnoloogiat

Raielank.

FOTO: ARDI TRUIJA / SAKALA

Tartu Ülikool ja AS Graanul Invest allkirjastasid eelmisel nädalal raamlepingu, mis näeb ette ühist teadus- ja arendustegevust puidu ja biomassi väärindamise tehnoloogia arendamiseks Eestis.

Leping on sõlmitud viieks aastaks, mille järgi on kavas korraldada ühiseid teadusuuringuid ja töötada välja koolitusprogramme. Samuti on Graanul Invest valmis panustama selle valdkonnaga seotud doktoriõppesse Tartu Ülikoolis.

Tartu Ülikoolis hakkab raamlepingut ellu viima sünteetilise bioloogia keskus, mida juhib tehnoloogiainstituudi molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog.

Loogi sõnul on koostöölepinguni viinud mõlema poole ühine huvi rajada Eestis biomassi väärindav kõrgtehnoloogiline tööstus. "Tartu Ülikoolil on olemas pädevus sünteetilise bioloogia vallas ja Graanul Investil on selge visioon, kuidas seda oskusteavet tööstuses rakendada," rääkis Loog.

"Koostöö peab viima selleni, et praegu alusteaduse tasemel olev teadmine jõuaks tööstuses rakendatavasse vormi. Biomass on meie rahvuslik rikkus, mille kestlikust kasutamisest on huvitatud mõlemad pooled."

Lepingujärgne koostöö on juba alanud. Eesti teadusasutuste biotehnoloogia tuumiklaboreid koondava BTklastri puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor on tänaseks juba alustanud koostöös Graanul Investiga ligniini analüüsi meetodite valideerimist ja ligniini väärindamise võimaluste hindamist.

Tartu Ülikool valmistab praegu ette Euroopa Komisjoni programmi "Teaming" projekti, et luua koostöös Taanis asuva Novo Nordiski fondi loodud bioloogilise jätkusuutlikkuse keskusega Eestisse tööstuslike rakuvabrikute arendamise keskus, mille üks eesmärke on pakkuda Graanul Investi puidu väärindamise tehnoloogia arendamiseks maailmatasemel teaduspädevust.

Samuti on Tartu Ülikoolis väljatöötamisel tööstuslike bioprotsesside magistriõppeprogramm, mis lähtub konkreetselt Graanul Investi ja teiste võimalike biotehnoloogia-tootmisettevõtete huvidest.

Tagasi üles