Vallavanem lõpetas Aidu tuuleparki puudutavate tülikate küsimuste peale vestluse

Lüganuse vallavanema Andrea Eiche sõnul kannaksid nad suurt rahalist kahju, kui Sõnajalad oma tuuleparki õigepea valmis ei saa.

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Postimees pöördus eile seoses Aidu tuuleparki puudutavate arendustega Ida-Virumaal ka kohaliku vallavanema poole, kes vestles ajakirjanikuga meelsasti seni, kui järg jõudis tülikate küsimusteni. Siis kõne katkes ja rohkem ta oma telefonile ei vastanud.

Te esitasite siin 24. juulil peaministrile pöördumise tuulepargi arendaja kaitseks. Mis teid ajendas tol hetkel peaministri poole pöörduma?

Vastus väga lihtne. Ma isiklikult leian – ja ka vald leiab –, et see kaitseministeeriumi ametniku (viide asekantsler Meelis Oidsalule – toim) tegevus ei ole päris see, mis oleks kohane Eesti riigile. Meile isiklikult tundub praegu, et meelega meie valla territooriumil olevaid tuuletootjaid püütakse välja põksida siit.

Vald tahab, et see arendus sinna ikkagi tuleks. Sellega on kaasas reaalsed töökohad, reaalne rahavoog vallale. See aitab kaasa meie sihtasutusele, mis on Aidu veemaailma loomiseks loodud. Seal on teatud kokkulepped taga. See on väga suur rahaline mõju ja koormus vallale, kui see investeering tulemata jääb.

Kas te olete varem ka oma vallas tegutsevate ettevõtjate toetuseks avaldusi teinud?

Peaministrile otseselt mitte, aga oleme avalikult selgelt välja öelnud, et me toetame neid ettevõtjaid, kes vallas tahaksid tegutseda.

Te mainisite juba, mida Aidu tuulepark Lüganuse valda juurde tooks. Saaksite täpsustada, kui palju töökohti ja milline see rahaline võit vallale oleks?

Hoonestusõiguse tasu tuleb vallale. Töökohtade osas on Sõnajalad lubanud, et sinna tuleb ka tehas, kus hakatakse tuulelabasid tootma. Seal on räägitud 300 töökohast.

Reaalset kasu saab meie sihtasutus, sellepärast et kuue kilomeetri raadiuses võib elektritootjatelt ilma võrgutasuta elektrit osta. Meil on kokkulepe Aidu tuulepargiga olemas, et me selle elektri saame. Nemad ise ehitavad valmis kõik liinid, alajaamad, et me saaks elektri Aidu veemaailma.

Praegu on meil suurusjärgus 150 000 Eesti Energia pakkumine, et me saaks sinna üldse elektriliinid. See on üsna suur kulu, mis tõenäoliselt tuleks vallal kanda ja mida me ei ole ette näinud.

Mul jäi Lüganuse valla dokumendi registrist silma siin mai lõpust üks kiri, kus tollal vallavanema rollis olnud Viktor Rauam palus Aidu tuulepargi arendajatelt rahalist toetust vallaüritusteks. Mida ettevõtjad vastasid?

3000 eurot oli see toetus, mis Aidu Tuulepark kandis. See oli vallapäeva rahastuseks. Nemad olid ka kõige suuremad toetajad üldse.

Lisaks tuulepargi arendamisele on ettevõtjad juba ehitanud ka elektriliini tuulepargi alalt Püssini välja. Ma saan aru, et seal on vaidlusi maaomanikega.

Ühega konkreetselt.

Ma leidsin teie dokumendiregistrist korralduse, kus väidetavalt viis maaomanikku ei anna heakskiitu kasutusloa väljastamisele, kuna neil puuduvad juriidilised lepingud tuulepargi arendajaga. Kas ma saan õigesti aru, et eelmise aasta novembris te kinnitasite projekteerimistingimused ja ehitusloa selle liini ehituseks?

Teate, ma peast niimoodi neid asju ei saa võtta.

---

Sellega kõne lõppes ja Postimehe korduvatele katsetele Andrea Eichega uuesti ühendust saada, vajutati kõne kinni. Vahetult enne loo trükki minekut laekus e-kiri, milles Eiche ütles, et vajab Postimehe küsimustele vastamiseks rohkem aega, kuna novembris tehtud otsused valmistati ette ametnike poolt, kes enam Lüganuse vallas ei tööta.

Tagasi üles