Valitsus kiitis heaks põllumeeste kindlustusmaksete toetusskeemi

Maaeluminister Tarmo Tamm.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Valitsus toetas neljapäeval maaeluministeeriumi plaani suurendada 4,8 miljoni euro võrra mahepõllumajanduse toetusi ning luua 2 miljoni euro suurune kindlustusmaksete toetus põllumeestele.

Need kaks punkti olid osa maaeluministeeriumi ettepanekust muuta maaelu arengukava (MAK) perioodiks 2014–2020. Raha eelarvete suurendamiseks ja uue riskijuhtimise meetme ehk kindlustustoetuse jaoks tuleb seni vähem aktiivse rahakasutusega kuluridadelt nagu keskkonnasõbraliku majandamise toetus, teatas maaeluministeerium.

Mahepõllumajanduse toetus tõuseb 4,8 miljoni euro võrra kokku 87,2 miljoni euroni. "Eesti mahepõllumajandussektor on kiirelt arenenud ning oluliselt on suurenenud ka toetuse taotlejate arv," märkis maaeluminister Tarmo Tamm pressiteate vahendusel.

Koos taotlejate arvuga kasvab ka mahepõllumajandusmaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, mistõttu on tekkinud toetuse eelarves puudujääk ning ületaotlemise korral tuleks toetuse ühikumäärasid vähendada, lisas minister. "Et sellist olukorda ära hoida, oleme teinud tihedalt koostööd põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega ja otsinud lisavahendeid puudujäägi katmiseks," märkis ta.

Uue toetusskeemina luuakse riskijuhtimise meede, mis väljendub kindlustustoetusena. "On oluline, et põllumehed tegeleksid riskijuhtimisega, mis aitaks leevendada ilmakahjusid ja tagasilööke turgudel," ütles Tamm pressiteates. Riigi roll on tema sõnul eeskätt riskijuhtimist soodustava keskkonna loomine, ent riskide hajutamisel jääb põhivastutus peamiselt põllumajandusettevõtjale endale.

Kindlustustoetus hakkab katma osaliselt ehk 70 protsendi ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmakseid, selgub maaelu arengukava (MAK) muutmise seaduse eelnõust. Maaeluministeeriumi teatel peaks meede rakenduma 2019. aastal.

Eelnõust selgub, et põllukultuuride kasvatajaid on Eestis ligikaudu 9500, viljapuude, marjade ning puukoolides taimede kasvatajaid ligikaudu 1300 ning loomakasvatajaid ligikaudu 6900. Kindlustustoetuse sihtrühm on maksimaalselt 2100 taotlejat, sealhulgas 1900 tootjat, kellel on üle 100 hektarit maad ning lisaks 200 suuremat veise- ja seakasvatajat.

Toetust antakse üksnes siis, kui kindlustustatud on kahju vastu, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikutingimused ning loodusõnnetusega võrreldavad ilmastikutingimused nagu külm, torm, rahe, jää, tugev vihm või ränk põud. Samuti sobib toetuse saamiseks kindlustus, mis kaitseb looma-või taimehaiguse, kahjurite leviku või keskkonnajuhtumi vastu.

Kindlustusega hüvitatakse ainult nende kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused – välja arvatud võistlus- ja ratsahobused –, kodulinnud või mesilaspere. Maaeluministeerium märkis pressiteates, et võimalike kindlustatavate esemete loetelu hõlmab kõiki Eestis enim kasvatatavaid põllumajanduskultuure ja enim peetavaid põllumajandusloomi

Tagasi üles
Back