Kapo õpetab ametnikke sotsiaalmeedias käituma

FOTO: Scanpix / kollaaž Katri Karing

Kaitsepolitsei ametnikud tõid eilsel riigiasutuste sotsiaalmeediakasutuse seminaril näiteid, millist infot ei tohiks riigiteenistujad näiteks Facebooki üles riputada. Riigikantseleis on koostatud ametnikele meelespea, mida sotsiaalmeedias võib ja ei või teha.

Soovituslikult kehtivas valitsuskommunikatsiooni käsiraamatus sisalduv «Ametniku meelespea sotsiaalmeedias osalemiseks» kinnitab muu hulgas, et ametnik peab ka eraisikuna sotsiaalvõrgustikes silmas pidama riigivõimu mainet; et seal tööasjadest rääkides tuleb piirduda oma pädevusega, et näiteks tundliku teabega kokku puutuva ametiisiku isiklike nõrkuste kohta avaldatud info võib pakkuda huvi välisriikide luureteenistustele ja et ametnikel on keelatud avaldada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud või tundlikku teavet.

Kaitsepolitsei komissar Martin Arpo selgitas, et seadustes kirjeldamata «tundlikuks teabeks» saab pidada näiteks infot riigiametnike omavaheliste suhete kohta.

Eesti seadustes seevastu mõistet «tundlik info» või «tundlik teave» ei leidu – on olemas eri taseme riigisaladus ning avaliku teabe seaduses on määratletud piiratud juurdepääsuga teave, mis on mõeldud asutusesiseseks kasutuseks ja mille avaldamise eest võib ametnikku karistada.

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp tõi näiteks sellest, mida ei oleks pidanud sotsiaalvõrgustikus avaldama, ühe politseiametniku kunagi üles riputatud foto bikiinides naisterahvast koos politseivärvides autoga.
«See ei ole julgeolekurisk, kuid tuleb mõelda sellele, et kui osaletakse sotsiaalmeedias, ka siis ollakse politseiametnik, esindatakse oma ametkonda,» leidis Puusepp. «Inimene ei andnud endale aru, et ta on riigi esindaja.»

Seejuures kinnitas Puusepp, et kapo üldjuhul pooldab riigiametnike osalust sotsiaalvõrgustikes ega soovi seda kuidagi keelustada.

Ametniku meelespea
•    Ametnik peab ka eraisikuna sotsiaalmeedias osaledes pidama silmas riigivõimu mainet.
•    Keelatud on avaldada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud või tundlikku teavet.
•    Ei tohi avaldada fotosid, mis võivad kahjustada asutuse turvalisust (näiteks turvakaamerate asukohast).
Allikas: valitsuskommunikatsiooni käsiraamat

Tagasi üles