Kersti Kaljulaid andis 20 noorele üle stipendiumid välismaa tippülikoolidesse suundumiseks

FOTO: SA Archimedes

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös sihtasutusega Archimedes ning Eesti ettevõtjad toetavad 4000 euro suuruse Noore Õpetlase stipendiumiga igal aastal 20 silmapaistvat noort välismaa tippülikoolidesse õppima minekuks. 

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja Katrin Kiisleri sõnul on Noore Õpetlase stipendium heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst. «Praktika, kus riik ja ettevõtjad panustavad ühiselt säravate noorte õpingute toetamiseks maailma tippülikoolides, on Eestis haruldane ja järgimist vääriv. Stardikapital stipendiumi näol annab gümnaasiumilõpetajale võimaluse astuda esimene samm ja tublisti õppides tõestada end juba ka teistele rahastajatele,» märkis ta.

Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu esimees Tõnu Pekk lisas, et varasemad stipendiaadid on andnud Eesti riigi arengusse olulise panuse. Töötatakse Eesti ettevõtetes või ülikoolides, peetakse külalisloenguid ja tutvustatakse kodumaad globaalsel tasandil. «Ajalugu näitab, et suur hulk eratoetajatest on ise välismaal kõrgharidust omandanud ja teavad, millist julgust taolise otsuse langetamine nõuab. Ühtlasi mõistavad nad, kui väärtuslik on piiri taga õppimise kogemus ning seal saadud teadmiste ja kogemuste rakendamine Eestis,» kirjeldas ta.

Juba neljandat aastat annavad omapoolse panuse fondi ka varasemate aastate stipendiaadid. Kert Pütsepp, kes pälvis rahalise toetuse õpingute alustamiseks Cambridge’i ülikoolis 2011. aastal ning on vilistlaste stipendiumi idee algataja, tõi välja, et Eesti noorte õppimine tippülikoolides üle maailma lisab ühiskonnale uue dimensiooni, pannes aluse teadmiste, kogemuste, mõtete ja ideede siirdele. «Meie edukate õppurite ja tulevaste valdkonna tippspetsialistide rolli ja olulisust Eesti riigi asetamisel maailmakaardile ei tohi alahinnata. Andekad ja ambitsioonikad noored kannavad edasi Eesti ideid, vaateid ja edulugusid rahvusvahelisel areenil,» ütles Pütsepp.

Tänavused stipendiumid andis üle Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Ta märkis, et kui alles hiljuti nähti haridustee lõppeesmärgina erialasele tööle asumist mõnes konkreetses ettevõttes või organisatsioonis, on tänaste noorte puhul kogutud teadmiste ja oskuste rakendamine korraga mitmes maailma riigis täiesti loomulik. «On neid, keda taoline vabadus paneb muretsema ja rääkima ajude äravoolust. Näidake, et see pole nii,» sõnas Kaljulaid lõpetuseks.

Stipendium antakse noortele teadmises, et omandatud teadmisi ning oskusi rakendatakse õpingute lõpetamise järgselt Eesti hüvanguks.

Tagasi üles