Olympic kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku

Armin Karu Hiltoni hotellis.

FOTO: Eero Vabamaegi/

Olympic Entertainment Group saatis kesköösel välja teate erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest 10. septembril, et otsustada Olympicu ühendamise üle investeerimisfirmale Novalpina kuuluva Odyssey Europe AS-iga.

Päevakorra ainsaks punktiks on kiita heaks ja otsustada Olympicu vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Odyssey Europe AS-i poolt ühinemise läbiviimiseks, kus Olympic kuii ühendatav ühing ühineb Odyssey Europe AS-iga, rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta, teatas Olympic börsile.

Vastavalt Eesti äriseadustikule on vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suuruse määranud põhiaktsionär ülevõetavate aktsiate sellise väärtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva, märgib Olympic. Samas oli Olympicu aktsia sulgumishind Tallinna börsil teisipäeval 1,72 eurot ning 10 päeva tagasi 1,90 eurot.

Aktsiaseltsi aktsionäride erakorraline koosolek toimub 10. septembril kell 15 Hilton Tallinn Parki konverentsikeskuses.

Pärast seda, kui Harju maakohus keelas reedel Olympicul ajutiselt firma täisosalust soetada sooviva Novalpina Capitali huvides aktsiakapitali suurendamise, esitas Novalpina esmaspäeval taotluse Olympicu liitmiseks nende tütarfirmaga, mis tähendaks, et väikeinvestorite osalus ostetaks niinimetatud squeeze-out protseduuriga välja.

Novalpinale kuuluv Odyssey Europe AS esitas Olympic Entertainment Groupile taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest, milleks on 1,40 eurot aktsia kohta. See summa on väiksem vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus aktsionäridele pakutud 1,9 eurost.

Nimelt soovib Novalpina ühendada Olympicu Odyssey Europe'iga vastavalt äriseadustiku squeeze-out sätetele. Nimelt näeb seadus ette, et kui ühendavale aktsiaseltsile kuulub vähemalt 90 protsenti ühendatava aktsiaseltsi aktsiakpitalist, võib ühendatava aktsiaseltsi, siinkohal Olympicu üldkoosolek ühendaja taotlusel otsustada kolme kuu jooksul ühinemislepingu sõlmimisest aktsiate ülevõtmise.

Ettevõtte börsilt viimise vastustamisest on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada. Ettevõtte aktsiad on börsilt lahkumiseni vabalt kaubeldavad.

Tagasi üles