Olympicu ühendamine suuromanikuga finantsinspektsiooni luba ei vaja

Olympic Casino.

FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Investeerimisfirma Novalpina plaan Olympic Entertainment Groupi ühendamiseks oma tütarfirma Odyssey Europe AS-iga ei vaja finantsinspektsiooni heakskiitu.

Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Livia Vosman ütles BNS-ile, et Olympicu liitmine Odyssey Europe-iga väikeaktsionäride osaluse väljaostmise ehk niinimetatud squeeze-outi protseduuri kaudu ei vaja finantsinspektsiooni heakskiitu.

Ka Tallinna börs, mis ei lubanud varasemalt Olympicu börsil noteerimist lõpetada, ei näe squeeze-outi läbiviimisel põhjust Olympicu noteerimise lõpetamisest keeldumiseks.

Pärast seda, kui Harju maakohus keelas reedel Olympicul ajutiselt firma täisosalust soetada sooviva Novalpina Capitali huvides aktsiakapitali suurendamise, esitas Novalpina esmaspäeval taotluse Olympicu liitmiseks nende tütarfirmaga, mis tähendaks, et väikeinvestorite osalus ostetaks niinimetatud squeeze-out protseduuriga välja.

Novalpinale kuuluv Odyssey Europe AS esitas Olympic Entertainment Groupile taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest, milleks on 1,40 eurot aktsia kohta, teatas Olympic börsile. See summa on väiksem vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus aktsionäridele pakutud 1,9 eurost.

Olympicu aktsia on tund aega enne turu sulgemist langenud 12 tehingu ja 10 400-eurose käibe juures 7,98 protsenti 1,73 eurole.

Nimelt soovib Novalpina ühendada Olympicu Odyssey Europe'iga vastavalt äriseadustiku squeeze-out sätetele. Nimelt näeb seadus ette, et kui ühendavale aktsiaseltsile kuulub vähemalt 90 protsenti ühendatava aktsiaseltsi aktsiakpitalist, võib ühendatava aktsiaseltsi, siinkohal Olympicu üldkoosolek ühendaja taotlusel otsustada kolme kuu jooksul ühinemislepingu sõlmimisest aktsiate ülevõtmise.

Olympic teatas veel, et firma juhatus tegeleb aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega ühinemise käigus squeeze-outi läbiviimise kohta otsuse vastuvõtmiseks. «Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse õigusaktidega ettenähtud korras lähiajal,» lubas juhatus. Äriseadustik näeb ette, et squeeze-out otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 90 protsenti üldkoosolekul esindatud häältest.

Ettevõtte börsilt viimise vastustamisest on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada. Ettevõtte aktsiad on börsilt lahkumiseni vabalt kaubeldavad.

Tagasi üles