Börs: Olympicu ülevõtja plaan võib läbi minna

Olympic Casino.

FOTO: Joakim Klementi / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Juhul kui investeerimisfirma Novalpina plaan Olympic Entertainment Groupi ühendamiseks oma tütarfirma Odyssey Europe AS-iga läbi läheb, ei ole Tallinna börsil põhjust Olympicu aktsiate noteerimise lõpetamist mitte lubada.

«Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon lähtus oma eelmises Olympic Entertainment Group AS-i osas tehtud otsuses – mitte lõpetada ettevõtte aktsiate noteerimist – väikeinvestori huvide kaitsest, see tähendab eelkõige sellest, et investorid oleksid piisavalt informeeritud ja teave korrektselt avalikustatud. Avalikult kaubeldava emitendi üks olulisim tunnus on kauplemine tema aktsiatega. Kui ettevõte kuulub 100-protsendiliselt ühele investorile ning kauplemist ei toimu, siis ei ole ettevõttel enam avalikult kaubeldava ettevõtte tunnuseid,» ütles Nasdaq Tallinna börsi pressiesindaja Ott Raidla BNS-ile.

See tähendab, et kui taotlus Olympicu ühendamiseks Odyssey Europe-iga õnnestub, mis tähendab väikeaktsionäride osaluse ülevõtmist, siis ei tohiks börsil olla alust ka noteerimise lõpetamisest keeldumiseks.

Pärast seda, kui Harju maakohus keelas reedel Olympicul ajutiselt firma täisosalust soetada sooviva Novalpina Capitali huvides aktsiakapitali suurendamise, esitas Novalpina esmaspäeval taotluse Olympicu liitmiseks nende tütarfirmaga, mis tähendaks, et väikeinvestorite osalus ostetaks niinimetatud squeeze-out protseduuriga välja.

Novalpinale kuuluv Odyssey Europe AS esitas Olympic Entertainment Groupile (OEG) taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest, milleks on 1,40 eurot aktsia kohta, teatas Olympic börsile. See summa on väiksem vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus aktsionäridele pakutud 1,9 eurost.

Nimelt soovib Novalpina ühendada Olympicu Odyssey Europe'iga vastavalt äriseadustiku squeeze-out sätetele. Nimelt näeb seadus ette, et kui ühendavale aktsiaseltsile kuulub vähemalt 90 protsenti ühendatava aktsiaseltsi aktsiakpitalist, võib ühendatava aktsiaseltsi, siinkohal Olympicu üldkoosolek ühendaja taotlusel otsustada kolme kuu jooksul ühinemislepingu sõlmimisest aktsiate ülevõtmise.

Olympic teatas veel, et firma juhatus tegeleb aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega ühinemise käigus squeeze-outi läbiviimise kohta otsuse vastuvõtmiseks. «Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse õigusaktidega ettenähtud korras lähiajal,» lubas juhatus. Äriseadustik näeb ette, et squeeze-out otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 90 protsenti üldkoosolekul esindatud häältest.

Ettevõtte börsilt viimise vastustamisest on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada. Ettevõtte aktsiad on börsilt lahkumiseni vabalt kaubeldavad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles