Väiketootjad veini ja siidri aktsiisi soodusmäära enne 2020 ei näe

Rahandusminister Toomas Tõniste esitleb teisipäeval ministeeriumi sügisprognoosi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul kaalutakse veini ja siidri väiketootjatele aktsiisi soodusmäära rakendamist, kuid mitte enne 2020. aastat.

Eesti Väikepruulijate Liit tegi rahandusministeeriumile ettepaneku kohaldada väiketootjate toodetud veinile ja siidrile tavamäärast madalam aktsiisimäär sarnaselt väiketootja toodetud õllele.

Tõniste sõnul ei ole vastavas Euroopa Liidu direktiivis ette nähtud tootmismahust sõltuva aktsiisimäära kohaldamist siidrile ja veinile. «Käesoleval ajal arutatakse direktiivi muudatusi ning nimetatud soodustuse võimaldamist. Kaalume soodusmäära rakendamise otstarbekust. Samas juhime tähelepanu, et aktsiisiga reguleeritakse eelkõige tarbimist mitte tootmist. Tootmismahust sõltuvat aktsiisimäära saab rakendada pärast direktiivi 92/83 vastava muudatuse jõustumist, mis on eeldatavalt 1. jaanuar 2020,» märkis Tõniste.

Samas ei saa Tõniste sõnul toetada ettepanekut, mis puudutab sisuliselt veini ja siidri tootmise võimaldamist väljaspool aktsiisiladu. «Aktsiisikauba tootmise nõudega aktsiisilaos tagatakse järelevalve aktsiisikauba tootmise ja aktsiisi maksmise üle,» ütles Tõniste ja viitas, et direktiivi alusel tuleb aktsiisikaupa, millelt on aktsiis maksmata, toota aktsiisilaos.

«Alkoholi tootmiseks loetakse kõiki tootmise etappe kuni villimiseni kaasa arvatud. Lahendusena näeme siiski laagerdamis- ja villimisruumide registreerimist aktsiisilaona kasutatavate ruumide või pindadena,» märkis Tõniste.

Tagasi üles