Eesti tahab PESCO raames arendada mehitamata maismaasüsteeme

Mehitamata maismaasõiduk THeMIS.

FOTO: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA / NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Eesti, Soome ja Läti plaanivad koostöös teiste huvitatud riikidega arendada mehitamata maismaasüsteeme Euroopa Liidu riikide alalise kaitsekoostöö PESCO raames.

Projektiga ühinemise vastu on huvi tundnud ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia. Projekti rahastamiseks on plaanis kasutada Euroopa Kaitsefondi vahendeid 30–40 miljoni euro ulatuses, millele lisandub osalevate riikide panus. Planeeritavaks projekti alguseks on 2019. aasta esimene pool, teatas kaitseministeerium.

"Mehitamata maismaaplatvormide kasutamises on lähitulevikus ette näha sarnast plahvatuslikku kasvu, nagu võisime näha mehitamata õhusõidukitega 10–15 aastat tagasi. Projekti ambitsioon on koostöös partneritega välja töötada mehitamata maismaasüsteemide lahendus, millest saaks Euroopa standard," ütles kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm.

Projekti raames töötataks välja mehitamata maismaasõiduk koos autonoomse juhtimissüsteemi, küberkaitse lahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud situatsiooniteadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ning transpordivõimekuse efektiivsuse kasvatamisega.

Eestis tegutseb näiteks spetsiaalselt militaarvaldkonna mehitamata maismaasõidukite arendamisega Milrem Robotics. Milremi põhitoode on mehitamata maismaasõiduk THeMIS, mis võib lahinguväljal täita väga erinevaid ülesandeid. THeMIS saab transportida sõdurite varustust, ent sellele saab integreerida ka keerukaid relvasüsteeme.

Eesti on projekti ettevalmistamiseks käivitanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimisel mehitamata süsteemide taktikalise taseme üksuste lahinguvõime tõstmise teadus- ja arendustegevuseprojekti, mida viiakse ellu koostöös üheksaliikmelise Eesti kaitsetööstuse konsortsiumiga.

Mehitamata maismaasüsteemide arendamise projekt esitati PESCO projektide teise taotlusvooru. Euroopa tihendatud kaitsekoostöö PESCO raames läbi viidavate projektide käivitamiseks on vajalik EL-i kaitseministrite heakskiit.

Tagasi üles