RB Rail sõlmis lepingu Pärnu kaubandusterminali teostatavusuuringuks

Tallinnast läbi Pärnu Lätti kulgev kiirraudtee Rail Baltic muudab märkimisväärselt meie maastikupilti.

FOTO: Rbestonia.ee

Teisipäeval sõlmis kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail Pärnu kaubandusterminali teostatavusuuringu läbiviimiseks 139 900-eurose lepingu ettevõtetega Civitta Eesti AS ja Railistics GmbH, mis osalesid käesoleva aasta veebruaris väljakuulutatud hankes ühispakkujana.

Hanke võitjad peavad koostama teostatavusuuringu, mis selgitab välja Pärnu kaubaterminali tasuvuse, asukoha ja võimalikud alternatiivid lähtudes projekteeritava Rail Balticu trassi paiknevusest, teatas RB Rail.

Lisaks teostatakse turu-uuring, mille abil saab prognoosida ja modelleerida kauba liikumist. Ühtlasi koostatakse optimaalse kujundatava terminali ruumiline ja tehniline analüüs, võttes arvesse eelnevalt tuvastatud funktsionaalseid ja tehnilisi nõudeid. Samuti tuleb esitada terminali kavandatava kaubakäitlemise mahtude prognoos kuni aastani 2055, järgides seejuures Rail Balticu tervikprojekti tasuvusanalüüsi. Teostatava uuringu tulemusi on oodata käesoleva aasta lõpus.

"Teostatav uuring aitab senisest paremini mõista Pärnu kui trassil paikneva linna majanduslikku tähtsust kaubaveo kontekstis. Põhjusel, et Rail Baltica rajamine on suuremahuline projekt, mis mõjutab otseselt Baltikumi majanduskeskkonda, tuleb projekteerimis- ja ehitusotsuste langetamisel lähtuda kulutõhususe printsiibist. Iga uuring aitab meid lähemale optimaalsete lahenduste leidmisele," märkis AS RB Rail Eesti ja Soome esinduse juht Aivar Jaeski.

Kokku osales hankemenetluses neli pakkujat – ETC Transport Consultants GmbH, Ernst & Young Baltic AS, Civitta Eesti AS koos Railistics GmbH-ga ja Aecom Ltd. Protsess viidi läbi vastavuses Eesti riigihangete seadusega.

Civitta Eesti AS on konsultatsiooniettevõte, mis lisaks juhtimiskonsultatsioonile, tegeleb taotluste kirjutamisega, projektijuhtimisteenuse osutamisega, turu-uuringute teostamise ja ettevõtete diagnostika läbiviimisega. Railistics GmbH on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud raudteetranspordi valdkonnale.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Selle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades Eesti RB Rail AS-ile, Läti SIA-le Eiropas Dzelzceļa Līnijas ja Leedu UAB-le Rail Baltica Statyba.

Rail Balticu projekt näeb ette Euroopa rööpmelaiusega raudtee ehitamise Tallinnast Poola-Leedu piirini. Projekti maksumuseks on hinnanguliselt 5,8 miljardit eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles