Loomakaitsjad nõuavad Valio jogurtivasika kampaania lõpetamist

Võiduks välja pandud vasikas.

FOTO: Valio Eesti

Valio jogurtikampaaniaga on võimalik võita endale kuueks aastaks vasikas. Eesti Loomakaitse Liidu hinnangul on see seadusevastane, kuna loom ei tohi olla õnnemängu võiduks.

Päris enda juurde koju võidetud vasikat siiski viima ei peaks. Loom jääks elama oma praegusesse kodusse. Nimelt väidab Valio, et looma toidu, elutingimuste ja kõige muu eest, mida vasikas vajab, hoolitseb endiselt ettevõttele jogurtite tarbeks piima tootev talu Võrumaal.

Võitjaga vormistatakse leping, mille järgi saab ta osa kõigist lemmikloomaga kaasnevates hüvedest ilma kohustusi võtmata.

Näiteks saab võitja oma vasikale nime panna, talle alati külla minna, teda silitada, patsutada, kallistada, toita, pildistada ja temaga kõike muud teha, mis loomale ohtlik ega kahjulik pole. Kui vasikas täiskasvanuks saab, on võitjal võimalik nautida tasuta oma lemmiklooma piima.

Kuigi looma omandiõiguse üle minemist võitjale ei toimu, peab Eesti Loomakaitse Liit (ELL) kampaaniat seadusevastaseks.

«Loomakaitseseaduse kohaselt ei või loom olla loterii, õnnemängu ega muu sarnase ürituse võiduks,» seisab ELL-i kirjalikus pöördumises Valiole. «Seadusest ei nähtu, et õnnemängu või muu sarnase ürituse võiduks olemise tingimus on omandiõiguse üleminek.»

«Eeltoodust tulenevalt palume nimetatud kampaania lõpetada,» leiavad loomakaitsjad. «Kampaania jätkumise korral esitab ELL avalduse järelevalvemenetluse algatamiseks loomakaitseseaduse üle järelevalvet teostavale ametile.»

Valio Eesti AS turundusdirektor Lauri Betlem kinnitas, et ettevõte on pöördumise kätte saanud ja praegu tegelevad nad ametliku vastuse koostamisega.

«Meie seisukoht on see, et me ei loosi selles kampaanias mitte looma, vaid erinevaid õiguseid sellele loomale,» ütles Betlem. «Näiteks talle nimi anda, teda külastada jne. Tegelikult me räägime kahest erinevast asjast. Omandiõigust see kampaania ei puuduta.»

Tagasi üles