Patendiamet viiakse justiitsministeeriumi haldusalasse

Justiitsministeerium

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Patendiamet viiakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse, selgub praegu ministeeriumidevahelisel kooskõlastusringil olevast eelnõust.

Samuti läheb justiitsministeeriumi pädevusse tööstusomandi valdkond, mis hõlmab tööstusomandi kaitset, patendiõigust, kaubamärgi regulatsiooni, tööstusdisaini kaitset jne.

Nagu Postimees juba suvel kirjutas, läheb kultuuriministeeriumilt justiitsministeeriumi pädevusse ka autoriõiguse valdkond.

Muudatuste tulemusena muutub justiitsministeerium 1. jaanuarist 2012 intellektuaalse omandi kompetentsikeskuseks. Juba jaanuaris saatis justiitsministeerium huvirühmadele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks intellektuaalse omandiga seotud õigusaktide ühtlustamist käsitleva analüüsi.

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus ütles toona, et kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas ning teadmistepõhises ühiskonnas on antud õigusharu väga oluliseks muutunud.

«Intellektuaalse omandi õigus on äärmiselt tähtis ka Euroopa Liidu ühtse siseturu tõrgeteta toimimiseks, seda eelkõige seoses Euroopa patendiga või piiriülese online-kaubandusega,» lisas Niklus.

Tagasi üles