Eestlane on ülekaalukalt ELi suurim jäätmete tekitaja

Tallinna prügimägi.

FOTO: Raigo Pajula

Eestis tekib ühe inimese kohta jäätmeid ülekaalukalt rohkem kui üheski teises ELi riigis, näitavad eile avaldatud andmed.

Eurostat teatas, et Eestis tekkis aastal 2008 inimese kohta mittemineraalseid jäätmeid 8216 kilogrammi. Teisel kohal oli Soome (4350 kg) ja kolmandal Austria (2749 kg).

Eestis on suur jäätmete hulk Eurostati sõnul põhjustatud energia- ja rafineerimissektorist, Soomes ja Austrias aga puidusektorist.

ELi keskmine oli 1853 kilogrammi. Vähim tekkis mittemineraalseid jäätmeid inimese kohta Maltal (974 kg), Küprosel (1043 kg) ja Tšehhis (1189 kg). Läti ja Portugali kohta andmed puuduvad.

Andmetest nähtub ka, et majapidamised tekitasid Eestis mittemineraalsetest jäätmetest vaid 4 protsenti, mis on väikseim osatähtsus kogu ELis. ELi keskmine oli 23 protsenti. Eesti jäätmetest 33 protsenti tuli tööstusest ning 63 protsenti teistest sektoritest.

Kokku tekkis ELis 2008. aastal mittemineraalseid jäätmeid 920 miljonit tonni.

Eurostati hinnangul peegeldavad mittemineraalsed jäätmeid üldisi jäätmetekke trende paremini kui kõik jäätmed kokku. Seda põhjusel, et andmed mineraalsetest jäätmetest on ebatäpsed ning nende puhul pole vältimine sageli peamine keskkonnaeesmärk. Mineraalsetest jäätmetest pärineb 90 protsenti kaevandus- ja ehitsussektorist.

Tagasi üles