Eesti toidu kiitjad jäid oma tööga rahule

Juubeliaasta vastuvõtul pakuti eestimaised hõrgutisi.

FOTO: Liis Treimann

Eestimaise toidu propageerimisega tegelenud Eesti toidu nõukogu jäi senise tegevusega rahule ning leidis, et seda tööd tuleb ka edaspidi jätkata.

Täna viimast korda selle nime all kogunenud Eesti toidu nõukogu andis «Eesti toidu» arengukava senisele tegevusele positiivse hinnangu ning pidas vajalikuks sellelaadsete tegevuste jätkumist, teatas põllumajandusministeerium.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kinnitas, et Eesti toidu propageerimine ja programmi eesmärkide elluviimine jätkub kindlasti ka järgmisel aastal.

Eesti Toiduainetetööstuse Liidu esimees Sirje Potisepp pakkus välja, et edaspidi oleks vaja propageerida senisest enam Eesti toidu kaubamärki.

Tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit aga tõstis esile kooliõpilaste seas korraldatava teavitustöö vajalikkust.

Arengukava «Eesti toit» rakendamise koordineerimiseks loodud laiapõhjaline nõukogu koondas mitmete riigiasutuste, liitude, õppeasutuste ja  toitlustusasutuste esindajaid.

Arengukava oli esialgu planeeritud aastateks 2005-2008 ning selle käigus peamiselt koostati ja anti välja erinevaid infomaterjale, viidi läbi mitmesuguseid uuringuid, koolitusi, seminare ja infokampaaniad.

Tulemusi kokkuvõtval istungil tõdeti, et arengukavas ette nähtud vahendid suunati kogu Eesti  toidusektori, mitte üksikettevõtete arenguks.

Tagasi üles