Elering töötab turgude sidumiseks välja paindlikkusteenuste platvormi

Elering.

FOTO: ARTUR SADOVSKI / PM/SCANPIX BALTICS

Elering koos projektipartneritega töötab järgmise nelja aasta jooksul välja Eesti, Soome ja Läti elektriturge siduva paindlikkusteenuste platvormi, mida saab tulevikus kasutada kogu Euroopas.

Projekti laiem eesmärk on välja töötada regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele. Esialgu töötatakse välja Eestit, Lätit ja Soomet hõlmav platvorm. Projektis osalevad lisaks Eesti süsteemihaldurile Eleringile naabersüsteemihaldurid, võrguettevõtjad ja teadus- ja arendustegevusega tegelevad osapooled Põhja-Balti regioonist, teatas Elering.

«Paindlikkusteenuste platvorm aitab kaasa elektrituru arendamisele ja suurendab turu likviidsust. Valmivad lahendused on edaspidi rakendatavad kogu Euroopas ning on aluseks tuleviku tarkvõrgu lahendustele, turumudelitele ja rakendatavatele võrgueeskirjadele,» ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Uus lahendus võimaldab pakkuda paindlikkusteenuseid koordineeritult süsteemihalduritele, võrguettevõtjatele ja teistele huvitatud osapooltele turul. Pakutavad teenused hõlmavad erinevaid süsteemi- ja võrguteenuseid, muuhulgas näiteks sageduse reguleerimist ja võrgupiirangute juhtimist.

«Platvorm võimaldab tarbijatel tulevikus teenida raha, kui nad otsustavad jätta ostetud elektri tarbimata. Balti riikide desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist vajame elektrisüsteemi oluliselt enam tootmise ja tarbimise paindlikkust ja loodav platvorm peaks turupõhiselt looma selleks turuosalistele võimalused,» selgitas Veskimägi.

Ideaalsel juhul peab platvorm tulevikus suutma rahuldada energiasüsteemi paindlikkuse vajadusi erinevatel turgudel – hulgi-, päevasisene, reguleerimis- ja reservide turg – ning koondama tarbimise juhtimise poolt pakutavad võimalused.

Platvormi arendamine toimub osana üleeuroopalisest arendus- ja innovatsiooniprojektist INTERRFACE, kus osaleb 42 osapoolt 15 riigist. Eleringi vedada on 12 partneriga tööpakett, mille eesmärgiks on välja töötada valmis lahendus regionaalse, Eestit, Lätit ja Soomet kaasava, paindlikkuse platvormi näol.

Platvormi väljatöötamisel osalevad Elering, Fingrid, AST, Elektrilevi, Elenia, Empower, ENTSO-E (Euroopa Süsteemihaldurite Võrgustik), Tampere Tehnikaülikool, Riia Tehnikaülikool, Codeborne, üldprojekti juht European Dynamics ja University of Piraeus Research Center.

Platvormi arendamine sai positiivse rahastusotsuse Euroopa Liidu Horizon2020 raamprogrammist juuli alguses.

Tagasi üles