Ligi 40 protsenti eestimaalastest elab ülerahvastatud kodudes

Панельный дом. Иллюстративный снимок.

FOTO: Ove Maidla.

Eestis on ülerahvastatud kodudes elavate inimeste osatähtsus üle kahe korra suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Eestis elas 2008. aasta andmetel ülerahvastatud kodudes veidi üle 40 protsendi, ELis keskmiselt aga natuke alla 20 protsendi inimestest, selgub Eurostati hiljuti avaldatud teatmikust «Key figures on Europe.»

Kõige suurem ehk peaaegu 60 protsenti oli ülerahvastatud kodudes elavate inimeste osatähtsus Lätis, millele järgnesid Rumeenia ja Poola. Väikseim ehk peaaegu nullilähedane oli see osatähtsus Küprosel. Ülerahvastatust oli vähe ka  Hollandis ja Hispaanias.

Elamu ülerahvastatuse hindamisel arvestab Eurostat nii selle suurust, seal elajate arvu ja vanust kui ka nende perekonnaseisu.

2008. aastal elas 42 protsenti ELi rahvastikust korterites, 34 protsenti ühepereelamutes ning 23 protsenti mitmepereelamutes.

74 protsendil ELi inimestest oli oma elamispind ning 12 protsenti üüris elamispinda turuhinnaga. 14 protsenti maksis turuhinnast madalamat üüri või elas teisele isikule kuuluval elamispinnal tasuta.

Tagasi üles