Ametniku soovitus ebaseaduslikult vallandatule: las ta läheb uuesti tööle siis

Laura Raus.

FOTO: Peeter Langovits

See oli sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Tiina Ansipi soovitus inimesele, kes on ebaseaduslikult vallandatud ja jääb seetõttu mitmeks kuuks ilm­a sissetulekuta. Et eelmise tööandjaga vaidleval inimesel on eriti praeguse suure töötuse ajal väga keeruline uut tööd leida, nõunikule ilmselgelt korda ei läinud.

Ta hääletoonist võis aimata, et probleem tundub talle triviaalne. Pole ime, et töötajaid Eestis ebaseaduslikult vallandatakse. Trahv, mida tööinspektsioon saab ettevõttele tööseaduse rikkumise eest määrata, on Eestis keskmise palga suhtes 8–70 korda madalam kui teistes OECD Ida-Euroopa riikides. Hoolimata OECD soovitusest karistusi karmistada on sotsiaalministeerium lükanud töölepinguseaduse muutmise kaugele tulevikku.

Tänases lehes kirjeldatud ebaseadusliku vallandamise juhtum oli selles mõttes õnnelik, et töötaja kuulus ametiühingusse, mis pakkus talle õigusabi. Paljud töötajad lepivadki oma õiguste rikkumisega, sest neil pole raha juristile maksmiseks. Riik sellest ei hooli.

Tagasi üles