Euroopa pangad stressitestis.

FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

Euroopa pangandusjärelevalve EBA teatel olid 91 panka hõlmanud stressitesti läbikukkujate seas oli kaks Kreeka panka, viis Hispaania panka ja üks Austria pank.