Elering emiteeris 225 miljoni euro väärtuses võlakirju

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

FOTO: Artur Sadovski.

AS Elering emiteeris esmakordselt 225 miljoni euro väärtuses 7-aastase tähtajaga eurovõlakirju.


Ettevõtte teatel viidi 1. juulil läbi edukas 7 aasta kestvusega eurovõlakirjade emissioon.

Võlakirjad maksavad üks kord aastas intressi 4,625 protsenti ning põhiosa makstakse tagasi 12. juulil 2018. Võlakirjade tootluseks väljalaske hetkel kujunes investoritele 4,829 protsenti ning hinnaks 98,812 eurot. 

Võlakirjadest saadavat raha kasutatakse peamiselt uute investeeringute finantseerimiseks ning olemasoleva sündikaatlaenu refinantseerimiseks.

Emissiooni korraldajateks olid Deutsche Bank, Nordea ja Swedbank, taotluste vastuvõtu ja allokeerimise (bookrunning) viisid läbi Deutsche Bank ja Nordea. Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et eurovõlakirjade edukas läbiviimine võimaldab Eleringil kaasata võõrkapitali parimatel tingimustel, et viia järgneval neljal aastal ellu elektrivõrgu arenduskohustuse täitmiseks mahukat investeeringute programmi.

«Tähtsaimad investeeringud on EstLink 1 väljaost, EstLink 2 ning avariireservelektrijaama ehitused, samuti Tartu-Sindi liini ehitus. Antud viis täiendavat kapitali kaasata on kõige kuluefektiivsem,» lisas Veskimägi.

Tagasi üles