IMF: USA ohustab maailmamajandust

FOTO: SCANPIX

Rahvusvaheline Valuutafond hoiatab globaalseid finantsturgusid «ränga šoki» eest, kui USA ei suuda kiiremas korras tõsta oma laenulimiiti.


IMF nimetab oma iga-aastases USA majanduspoliitika aruandes peamise ohumärgina «ebasoodsaid eelarvelisi arenguid».

«Kui poliitikud kokkuhoiu suhtes kokkuleppele ei jõua ja laenulimiidi kergitamisega hiljaks jäävad, võivad ootamatult tõusta intressimäärad ja/või toimuda reitingulangetus,» kirjutab IMF.

Fond lisab: «Nimetatud riskid tähendaksid arvestatavaid globaalseid tagasilööke, võttes arvesse, kuivõrd keskne on USA riigivõlakirjade roll maailma finantsturgudel.»

USA rahandusministeerium on öelnud, et kui kongress ei tõsta hetkel 14 300 miljardi dollari peale seatud laenulimiiti, lõpeb riigil raha oma kohustuste täitmiseks ja maksekatkestused tekivad juba 2. augustil.

Vabariiklased ja demokraadid on elarvepoliitika vallas tänaseni patiseisus, vaieldes kulutuste ja maksude üle.
Vabariiklased on laenulimiidi tõstmise vastu ning soovivad sügavamaid kulukärpeid ja rahandusreforme, tõrjudes ühtlasi katseid makse kergitada.

IMFi tegevjuhi kohusetäitja John Lipsky ütles: «See peaks olema enesestmõistetav, et USA valitsuse maksekatkestused tooksid kaasa väga tõsised, kaugeleulatuvad ja dramaatilised tagajärjed. Ja seetõttu me oleme veendunud, et sellisel olukorral ei lasta sündida.»

Fond hoiatab, et USA ei tohi mingil juhul õõnestada usaldust oma eelarvepoliitika vastu ning paneb riigile ette alustada puudujäägi kärpimisega juba tuleval aastal, keskendudes erisoodustuste ja stiimulite tühistamisele.

IMF tõi ohtudena esile ka eluasemeturu nõrkuse, potentsiaalse toormehindade šoki, napid krediidivõimalused ja Euroopa riigivõlakriisi mõjud.

Copyright The Financial Times Limited 2011.

Tagasi üles