Tallinna Küte plaanib konkurssi soojusenergia ostmiseks

Üks soojusallikas on radiaator.

FOTO: Andres Teiss.

Suurt osa Tallinnast soojusenergiaga varustav Dalkia kontserni kuuluv Tallinna Küte plaanib lähiajal käivitada konkursi soojusenergia ostmiseks.


«Tallinna Küttel on kavas peatselt korraldada konkurss pikaajaliste lepingute sõlmimiseks soojuse ostuks, eesmärgiga asendada osaliselt olemasolevaid vanu maagaasil põhinevad tootmisvõimsusi,» kommenteeris Tallinna Kütte juht Kristjan Rahu BNS-ile.

Tallinna Küttele kuulub Väo karjääris asuv biokütusel töötav soojuse ja elektri koostootmisjaam ning gaasil töötavad katlamajad Tallinna linnas. Samuti ostab Tallinna Küte soojusenergiat Eesti Energiale kuuluvalt gaasil töötavalt Iru elektrijaamalt.

Väo karjääri koostootmisjaama ala detailplaneering võimaldab piirkonda ehitada veel teise biokütusel töötava soojusenergia tootmise üksuse. Hiljuti teatas Tallinna keskkonnaamet, et lõpetab võimaliku uue tootmisüksuse eelprojekti keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatud tegevus ei oma eelhinnangu põhjal olulist keskkonnamõju.

Rahu selgitas, et Tallinna Küte ega ükski Dalkia teine tütarettevõte ei plaani ise katlamaja nimetatud alale püstitada.

See, kas uusi tootmisvõimsusi rajatakse ja kes neid võiks rajada, selgub Rahu sõnul algava soojusenergia ostmise konkursi käigus.

Tallinna Soojusel on käimas 15 miljonit eurot maksev projekt Mustamäe ja kesklinna soojusvõrkude ühendamiseks, mis võimaldab Väo koostootmisjaamas toodetud soojusenergiat kasutada ka Mustamäe kütmiseks.

Eesti Energia rajab Iru elektrijaama juurde jäätmetel töötavat energiaplokki, mis peab tööle hakkama 2013. aasta kevad-suvel.

Tagasi üles