Simson ei toeta Seedri ettepanekut tasuta ühistransporti muuta

Kadri Simson

FOTO: Kuvatõmmis

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada koalitsioonikaaslase ja riigikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Helir-Valdor Seedri plaani muuta ühistranspordiseadust nii, et omavalitsused saaksid ühistranspordi lisaraha ka tasuta ühistransporti kehtestamata.

Ministri sõnul on riikliku ühistranspordipoliitika ja maakonnaliinide teenuse osutamise eesmärk üleriigiliselt liinivõrgu parem integreeritus ja riigi pakutava avaliku teenuse võimalikult ühetaoline osutamine sõltumata maakondade piiridest, millest lähtuvalt rakendati ka tasuta ühistransporti maakonnaliinidel ja anti senised maavalitsuste ülesanded maanteeametile, märgib majandus- ja taristuminister Kadri Simson kirjas riigikantseleile.

«Eelnõu algatajate soov on vastupidine, soovides soodustada riigi vahenditest autonoomselt killustatud ja eelkõige kohaliku omavalitsuse huvides kohalikul tasandil liinivõrgu ja veoteenuste loomist. Selliselt muudab eelnõu senise ühistranspordipoliitika ning ühistranspordiseaduse põhimõtted äraspidiseks ning hakkab takistama maakondliku ühistranspordi korralduse muutumist elanike liikumisvajaduste põhiseks,» märkis Simson.

Ministri sõnul ei tagaks Isamaa eelnõu ka ressursside säästlikku kasutamist, kuna eelnõuga soovitakse KOVi ülesannete finantseerimine jätta riigi kohustuseks. Samas nõustub Simson rahandusministri märkustega, osas, mis soovitab raha eraldamise üle otsustamise jätta valitsusest madalamale tasemele.

«Kokkuvõttes leiame, et algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu on vastupidine seni seatud riikliku ühistranspordipoliitika ja maakonnaliinide teenuse osutamise eesmärkidele, samuti alles käesoleva aasta jaanuarist jõustunud ühistranspordiseaduse muudatustele,» märkis minister kirjas.

MKMi hinnangul on tänane ühistranspordi korraldus, kus maakondliku ühistranspordi korraldamine on maanteeameti ülesanne, kuid kus liinivõrgu kujundamine ja taristu arendamine jäävad ühistranspordikeskusetele, hea tasakaal riiklike ülesannete täitmise ja raha efektiivse kasutamise tagamise ning omavalitsuste kaasamise ja kohaliku otsustusprotsessi osas.

«Leiame, et riigieelarvelise raha kasutamise ja riigile eelarveliste kohustusete võtmise osas peab jääma otsustusõigus ka riigile. Seetõttu teeme ettepaneku esitatud eelnõu mitte toetada,» märkis minister.

Riigikogu võttis juunis mentetlusse Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõu, millega soovib muuta ühistranspordikorraldust nii et ühistranspordikeskused saaksid õiguse bussiliikluse liiniveo piletihinna kehtestamiseks ja sõidusoodustuste tegemiseks. Riigihalduse minister Janek Mäggi on samuti teinud ettepaneku eelnõu mitte toetada, samas Seedri erakonnakaaslane ja rahandusminister Toomas Tõniste toetas eelnõu.

Eelnõu peamiseks sisuks on võimaldada omavalitsustel ise otsustada, kuidas rakendada ühistranspordi riikliku lisarahastust – kas võimaldada sõitjatele tasuta ühistransporti või näiteks tihendada liinivõrku.

Tagasi üles