Saarlased protestivad põllumajade vastu

FOTO: Caro / Scanpix

Saaremaal asuva Kõrkvere küla elanikud ei ole rahul Pöide vallavolikogus vastu võetud detailplaneeringuga, mis näeb ette hoonete ehitamist põllumaale.


Valla planeerimis- ja ehitusmäärusese kohaselt ei ole ehitiste püstitamine heale ja keskmisele põllutüübilisele haritavale maale lubatud ning Kõrkvere Pärdi talu esindaja Martin Sepa sõnul tahetaksegi, et sellest kinni peetaks, kirjutab Oma Saar.

Kõrkvere elanikud vaidlustavad Tiidu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise, kuna see näeb ette arendustegevust põllumaal, mis hävitab ajaloolise külamiljöö, ka looks sealne arendustegevus pretsedendi arenduste laienemiseks kõrvalolevatele põldudele.

Pöide vallavolikogu võttis Kõrkvere küla Tiidu maaüksuse detailplaneeringu vastu volikogu septembriistungil kolme poolthäälega.

Tiidu detailplaneeringu vastuvõtmisega on Kõrkvere elanike õiglustunnet riivatud ka seetõttu, et samal istungil lükkas volikogu tagasi Kakuna küla Tooma-Lõuka detailplaneeringu, põhjendades seda asjaoluga, et Tooma-Lõuka maaüksuse planeering nägi ette elamuehitust põllumaale.

Volikogu esimees Mihkel Käärid, kes hääletas Kõrkveres majade põllule ehitamise poolt, oli Kakuna puhul põllule ehitamise vastu.

«Kuna Kõrkvere planeeringuala asub olemasoleva sumbküla kõrval tee servas, siis leidsin isiklikult, et seal ei lõhu see külamiljööd.» ütles Käärid, lisades, et kui põllule ehitamist absoluutselt keelata, ei saaks ju ükski küla kuhugi areneda.

Tagasi üles