Ekspress Grupp sai endiselt müügijuhilt kohtus lüüa

Ekspress Meedia juht Mari-Liis Rüütsalu

FOTO: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Harju maakohus jättis möödunud nädalal langetatud otsusega rahuldamata Ekspress Meedia hagi ettevõtte endise müügidirektori Rivo Põldoja vastu, kellele Ekspress Meedia pani süüks konkurentsipiirangu rikkumist.

Hagi aluseks sai 2016. aasta lõpus toimunu, kui toona Ekspress Meedia juhatusse kuulunud ja müügidirektori tööülesandeid täitnud Põldoja otsustas ettevõttest lahkuda. Töösuhte lõpetamisel tekkis siiski ebakõla, kuna Põldoja soovis töösuhte lõpetada ühekuulise etteteatamise järel 2016. aasta 13. detsembrist, kuid Ekspress Meedia otsustas ta juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda viivitamatult, sama aasta 15. novembrist.

Seejärel asus Põldoja tööle AS-i Eesti Meedia, mida Ekspress Meedia luges enda konkurendiks ning asus Põldojale ette heitma konkurentsipiirangu rikkumist. Põldoja omakorda leidis, et temaga lõpetati töösuhe ebakorraliselt. Ühtlasi ei nõustunud Põldoja konkurentsipiirangu rikkumisega, kinnitades, et toona oli AS Eesti Meedia valdusfirma, mis ei andnud välja ühtegi ajakirjandusväljaannet ega hallanud ühtegi veebiportaali.

«AS-i Eesti Meedia konkurendiks polnud mitte Ekspress Meedia, vaid hageja emaettevõtja AS Ekspress Grupp, mis asetses meediakontserni hierarhias samal tasandil AS-iga Eesti Meedia. Hageja konkurendiks võinuks pidada pigem AS-i Postimees Grupp, kuhu aga Põldoja tööle ei asunud,» vaidles kostja hagile vastu.

Samuti tõi Põldoja esile, et konkurentsipiirang on kehtetu veel seetõtu, et Ekspress Meedia rikkus konkurentsipiirangu järgimise tasu maksmise kohustust. «Hageja tegi esimese makse 952 eurot alles 2017. aasta 5. jaanuaril ega tasunud isegi 50 protsenti sätestatud summast,» märkis Põldoja.

Harju maakohus asuski möödunud nädala lõpus tehtud otsusega seisukohale, Ekspress Meedia hagi Põldoja vastu tuleb jätta rahuldamata, muuhulgas tõi kohus esile, et Ekspress Meedia juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu tunnistused Põldoja töösuhte asjaolude kohta ei ole eluliselt usutavad.

Kohus leidis, et Põldojaga sõlmitud konkurentsipiirangu leping on töölepinguseaduse järgi tühine, kuna see peab olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud, kuid seda see ei olnud. Samuti nõustus kohus kostjaga, et AS-i Eesti Meedia ei saanud toona pidada Ekspress Meedia konkurendiks. «Poolte vahel sõlmitud lepingu mõttes ei olnud AS Eesti Meedia hageja konkurendiks, sest ta ei tegelenud ajakirjanduse väljaandmisega ega ka interneti sisuteenuste osutamisega,» märkis kohus.

Kohus jättis Ekspress Meedia nõude 40 416 euro suuruse leppetrahvi osas rahuldamata, ühtlasi jäi rahuldamata ka Põldoja vastuhagi Ekspress Meedia vastu, milles Põldoja taotles oma endiselt tööandjalt 16 289,70 euro maksmist.

Tagasi üles