Eesti Meedia ärikasum kasvas mullu ligi kolmandiku 7,1 miljoni euroni

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann

FOTO: Mihkel Maripuu

Baltikumis tegutseva meediakontserni AS Eesti Meedia konsolideeritud müügitulu kasvas mullu 6,2 protsenti 95,6 miljoni euroni, ärikasum (EBIT) 29,7 protsenti 7,1 miljoni euroni ja EBITDA kasvas kümnendiku 13 mln euroni.

Eelmise aasta suurte muudatuste majanduslik mõju on hakanud efektiivsusesse pöörduma, kontsern on suurendanud omavahelist koostööd ja lõpuks on tööle hakanud kogu Eesti Meedia ühendatud müügiorganisatsioon, ütles kontserni juhatuse esimees Sven Nuutmann BNS-ile.

«Meie turuosa kasv on olnud kõikides meediumites, selle tulemuse sees on ka Läti ja Leedu üksused ning kuulutuseärid, kõikidel ettevõtetel läks eelmisel aasta hästi,» märkis Nuutmann.

Tänavu kavatseb kontsern efektiivsust säilitada ja kasvatada. «Endiselt panustame sõltumatu ajakirjanduse arengusse, meelelahutuse poole pealt jätkame spordiülekannetesse investeerimist,» ütles Nuutmann. Ta lisas, et järgmisel aastal kolitakse Tartu maanteele ehitatavasse uude kontorisse, millega peaks koostöö ja infovahetus veelgi paranema.

Kontserni peamisteks tuluallikateks olid reklaamitulud 33,2 miljoni euroga, trükiteenuste tulud 26 miljoni euroga ning kuulutuste tulud 18,8 miljoni euroga. Tellimistulud ja üksikmüük moodustasid 9,1 miljonit eurot, selgub majandusaasta aruandest.

«Aruandeaasta oli Eesti Meedia jaoks muutuste aasta. Jätkus ettevõtte restruktureerimine ning kontserni struktuuri ühtlustamine, et tagada jätkusuutlikkus ja erinevate meediakanalite ühtseid tegevusi toetav struktuur. Olulisemad muutused leidsid aset Eestis, kus suuremad meediaettevõtted ühendati parem sünergia saavutamiseks kokku,» märkis juhatus aruandes.

Möödunud aastal investeerisid kontserni ettevõtted materiaalsesse põhivarasse 2,5 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse ligi 1,3 miljonit eurot. Investeeringud olid enim seotud olümpiamängude ülekannete ettevalmistamisega ja teletehnika kaasajastamisega. Tänavu jätkatakse investeeringutega uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse ja 2019. aastal valmiva uue kontorihoone sisustamiseks.

Ettevõtte hinnangul mõjutavad meediaturgu olulisel määral nii üldine majandusolukord kui ka seadusandlikud tegurid. «Traditsiooniline meedia tegutseb endiselt vanade formaatide, tõekspidamiste ja kasutusharjumuste teenistuses ning paberväljaanded, televisioon ja raadio on jätkusuutlikud. Stabiilsus on paljuski saavutatud lojaalse auditooriumiga. Trükisegment tervikuna on pigem langustrendis ning traditsiooniliste trükimeedia toodete olulist kasvu ei oodata, samas on lojaalsed tarbijad valmis oma lemmiktoodete eest jätkuvalt maksma. Raadiote ja televisiooni väljavaade on stabiilne,» märkis juhatus.

Eesti Meedia kontserni töötajate arv vähenes 3,4 protsenti 1328 inimesele, kuid palgakulu kasvas 6,6 protsenti 26,3 miljoni euroni.

Bilansipäeva seisuga oli kontsernil eelmistest perioodidest 5,8 miljonit eurot jaotamata kahjumit, aruandeaasta puhaskasum oli 4,9 miljonit eurot.

Eesti Meedia kontserni kuuluvad ajalehed Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakiri 60+, trükikoda Kroonpress, uudisteagentuurid BNS Eestis, BNS LT Leedus ja Leta Lätis, raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje Radio ja DFM. Eesti Meediale kuuluvad telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits TV ning kuulutuseportaalid soov.ee, osta.ee, kv.ee, metsaoksjon.ee ning city24.ee; Läti uudiste portaalid TVNet.lv ja Apollo.lv ning kuulutusteportaal city24.lv, Leedu kuulutuse- ja reklaamiportaale haldav Diginet LTU ning Leedu uudisteportaal 15min.lt.

Eesti Meedia omanik on läbi investeerimisettevõtte Up Invest Margus Linnamäe.

Tagasi üles