Külaliikumine: mis kasu on tasuta bussiliinist, kui see ei sõida seal, kus vaja on?

See silt annab märku, et bussiliin on reisijatele tasuta.

FOTO: Arvo Meeks / LEPM

Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ sõnul saab küll 1. juulist sõita 11 maakonnas tasuta ühistranspordiga, kuid sellest olulisem on kohapealsete elanike reaalsetele vajadustele vastav liinivõrk.

«Mis kasu on inimestel tasuta liinist, kui see ei sõida kohtades, kus tegelikult tarvis? Kohaliku ühistranspordi korraldusel tuleb kogukondade esindajaid rohkem kaasata ja külaliikumine saab siin abiks olla. Külavanemad teavad, kuidas liigutakse ja mida kohalikel elanikel kõige enam vaja,» rääkis Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Tema sõnul mullu augustis Eesti Külade Maapäeval maapiirkondade esindajate poolt vastu võetud manifest püstitab väga selgelt vajaduse tegeleda ligipääsetavuse tagamise ja parandamisega äärealadel. «Haldusreformiga on veelgi kasvanud vajadus paremate ühenduste järele keskuste ja külade vahel, mille saavutamiseks tuleb tagada hästitoimiv ühistransport ning korrastada teede võrgustik,» lisas naine.

Ta rõhutas, et ennekõike tuleb luua kvaliteetne ja paindlik liinivõrk, mis arvestab konkreetse piirkonna elanikkonna  vajadustega. «Pole lahendust, mis toimiks kõikjal ühtmoodi,» märkis ta.

Kodukandi üldkogul esinenud Autoettevõtete Liidu ja Hansa Bussiliinide juhatuse liikme Madis Lepa sõnul tuleks liinivõrk kohaliku kogukonna esindajate, ühistranspordikeskuste ja kohalik omavalitsuse esindajate koostöös kiiremas korras üle vaadata. «Bussipeatused peavad olema ikka seal, kus reaalselt ka inimesed elavad ja marsruudid sellised, mida kasutatakse,» sõnas Lepp.

Alates 1. juulist kehtib nulleurone maakonna bussiliini pilet 11 maakonnas ehk Valgamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel liinidel Läänemaal. 

Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise Kodukant eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Tagasi üles