Küprose juurtega firma rajab Muugale suure logistikakompleksi

Muuga sadam.

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

AS Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ sõlmisid 28. juunil koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlus- ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Projekti kogumaksumuseks võib kujuneda kuni 200 miljonit eurot.

MPG AgroProduction OÜ soovib Muuga sadamas endisele söeterminali alale ehitada õlikultuuride ümbertöötlemise tootmiskompleksi, mille koguvõimsus võimaldab töödelda 1,5 miljoni tonni toorainet aastas. Projekt hõlmab endas ka lossimis- ja lastimisliinide ehitamist ning laadimispunktide rajamist raudtee- ja maanteetranspordivahenditele, teatas Tallinna Sadam.

MPG AgroProduction OÜ esindaja Stephen Hackney sõnul plaanib ettevõte rajada Muuga sadamasse tänapäevase moodsal tehnoloogial põhineva õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi, mis vastab  kehtivatele keskkonnanõuetele ja energiahoiu poliitikale. Ettevõte on võtnud eesmärgiks käivitada kogu kompleks viie aasta jooksul alates keskkonnakaitse kooskõlastuste ja ehitustegevust lubavate dokumentide kättesaamisest.

Kasutatav tooraine hakkaks saabuma eelkõige Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Euroopast ning Austraaliast. «Plaanime võimalusel maksimaalselt ära kasutada ka Eestis kasvatatud õlikultuure, näiteks rapsi,»  märkis Hackney.  Valmistoodang  tarnitakse enamasti Euroopa riikidesse, Aafrikasse, Lähis-Ida ja Kagu-Aasia riikidesse.

Tallinna Sadama kommertsjuhi-juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul kasvab uue operaatori poolt rajatava  õlikultuuride töötlemiskompleksi  käivitamisega Muuga sadama kaubamaht märkimisväärselt «Meil on hea meel, et saame aastaid tühjana seisnud söeterminali ala kasutusse võtta ja Muuga sadama kaubamahule lisandub pärast töötlemiskompleksi täielikku käivitamist ligi 2,5 miljonit tonni kaupa aastas.»

Nii tooraine kui valmistoodangu transportimiseks hakatakse kasutama mere-, raudtee- ja autotranspordi liike. «Osa tehase toodangust saadetakse Eesti Raudtee infrastruktuuri kasutades ja mööda Rail Balticu marsruuti põhjast lõunasse. Raudteed mööda transporditava toodangu maht võib  küündida 0,5 mln tonnini aastas,» täiendas Margus Vihman.

Stephen Hackney lisas, et Muuga sadama kaide sügavused ja hästitoimivad  transpordiühendused koos Eesti atraktiivse investeerimiskliimaga mängisid olulist rolli otsuse langetamisel.  «Näeme võimalust kasvatada oma ettevõtte väärtust rajades selline tootmiskompleks just Eestisse, sealjuures lähtume vastutustundliku ettevõttena jätkusuutliku arengu põhimõtetest, järgides rangelt  kehtestatud keskkonnanõudeid.»

MPG AgroProduction OÜ poolt seadmetesse ja infrastruktuuri tehtavate investeeringute kogumaht on hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Projekti realiseerimisel luuakse Muuga sadamasse ligi 300 uut töökohta ja kuni 1000 kaasnevat töökohta.

MPG AgroProduction OÜ on 2017. aastal asutatud ja Euroopa investorite kapitalil põhinev ettevõte, mille eesmärk on rajada tänapäevane õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleks.

MPG Production omanik on Küprosel registreeritud firma Bittance Limited. 

Tagasi üles