Tasuta lihtne ühistransport kõigile? Pärnumaa uus piletisüsteem kubiseb erisustest

Pärnu uus bussijaam

FOTO: Mailiis Ollino /

Pühapäevast ehk 1. juulist käivitub seoses majandusminister Kadri Simsoni tasuta ühistranspordisüsteemi plaaniga Pärnu linnas ja maakonnas ühtne piletisüsteem. Samas hakkab eri inimgruppidele kehtima nii suurel hulgal erinevaid piletihindu ja soodustusi, et silme eest läheb kirjuks. 

Pärnu linnavalitsus õpetab, kuidas tuleks pärnakatel uues keerulises süsteemis orienteeruda: 

Pärnu linnaliinidel saavad soodushinnaga sõita Pärnu maakonna (Pärnu linna, Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde, Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna valla) elanikud. Sooduspileti ostmiseks tuleb bussikaart isikustada. Osa Pärnumaale sisse kirjutatud elanikkonnagrupid võivad linnaliinidel sõita tasuta, teatas Pärnu linnavalitsus.

Pärnu maakonna bussiliinidel peavad pileti ostma üksnes sõitjad vanuses 20–62 aastat. Noorematel ja vanematel on sõit tasuta, kuid neil on vaja bussi minnes (mitte kontrolörile) tasuta sõiduõigust tõestada. Tasuta sõit maakonnaliinidel ei sõltu elukohast ja seda võimaldatakse ka välisriikide kodanikele.

Tasuta sõiduõigust ei pea bussi astudes tõendama eelkooliealised lapsed ja osa puuetega isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgi tasuta sõidu õigus. Samuti ei pea seda tegema vormis kaitseväe ajateenijad, kellel on linnaliinidel tasuta sõidu õigus, ent maakonnaliinidel peavad nad ostma pileti.

Kuukaardiga Lätti odavat alkoholi hankima sõita

Pärnu linna ja maakonna elanikel, kel tasuta sõidu õigust pole, on linnavalitsuse soovitusel kõige kasulikum osta kümme eurot maksev kuukaart. Sellega võib 30 päeva jooksul sõita piiramatult nii maakonna- kui linnaliinidel. Näiteks sõita Vändrast Pärnu haiglasse ja tagasi või käia Iklas odavat alkoholi hankimas.

Kes harvemini sõidab, võib valida üheeurose tunnipileti, kolmeeurose päevapileti ja viieeurose viie päeva pileti vahel. Nendegagi võib ettenähtud aja jooksul piiramatult nii linna- kui maaliinidel sõita. Näiteks elate Tõstamaal ja teil on korra kuus vaja Pärnus käia. Sel juhul sobib kolmeeurone päevapilet, õpetab linnavalitsus.

Üliõpilastel tuleb valida, kas eelistada kodukoha või Pärnumaa sissekirjutust. Valides näiteks pealinna sissekirjutuse, võivad nad linna- ja maakonnaliinidel sõitmiseks osta soodushinnaga 25-eurose kuupileti. Neil, kes vaid korra kuus vanemaid külastavad, on odavam osta tavahinnaga 15-eurone viie päeva pilet.

Üliõpilase staatust kontrollitakse Eesti Hariduse Infosüsteemist. Ülikooli astunud või välismaal õppivad tudengid, kes sinna kantud pole, peavad minema Pärnu bussijaama kassasse, kus soodustus bussikaardile kantakse.

Suurel hulgal erinevaid pileteid

Pärnu linn on andnud tasuta sõiduõiguse Pärnumaale sisse kirjutatud 65-aastastele ja vanematele inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, õpilastele, üliõpilastele, nelja- ja enamalapselise pere liikmetele, puuduva töövõimega isikutele, eestkoste all olevatele isikutele, kuni 18- aastastele puudega lastele ja nende saatjatele ning sügava puudega isikute saatjatele. Maanteeamet lubab maakonnaliinidel tasuta sõita üksnes kuni 19-aastastel (kaasa arvatud) ning 63-aastastel ja vanematel isikutel.

See tekitab olukorra, kus osa pärnumaalasi võivad tasuta sõita üksnes linna-, mitte maakonnaliinidel. Nendeks on näiteks nelja- ja enamalapselise pere lapsevanemad, puuduva töövõimega 20–62-aastased isikud, kuni 62- aastased (kaasa arvatud) töövõimetuspensionärid ja puudega isikute saatjad. Samas võivad maakonnaliinidel, kuid ei või linnaliinidel tasuta sõita 63–64-aastased pärnumaalased, kes pole veel pensioniikka jõudnud, ja alla 20-aastased noorukid, kes pole enam õpilased.

Soodushindadega ja tasuta sõitmiseks tuleb bussikaart isikustada. Bussikaardiks võib olla erinevat värvi Ühiskaart, Pärnu linna ja maakonna koolide elektrooniline õpilaspilet või ISIC-kaart. Pärnumaa Ühiskaardid on sinised, Tallinna omad rohelised, Tartu omad punased jne. Kui teil on mõne teise linna või maakonna Ühiskaart, ei pea te eraldi Pärnumaa Ühiskaarti ostma ja võite seda edasi kasutada.

Isikustamisel seotakse bussikaart inimese isikukoodiga. Süsteem tunneb ära, et te olete Pärnumaa elanik ning teil on õigus osta pilet soodushinnaga või sõita tasuta. Kui olete kaardi isikustamata jätnud, võetakse sõidu eest täishind.

Pärnumaa Ühiskaardi hind on kaks eurot. Neile, kellel on tasuta sõidu õigus, antakse esimene bussikaart tasuta. Tasuta Ühiskaarte väljastavad ainult Pärnu bussijaama kassad, isikustatud õpilaspileti annab kool.

Kuidas osta piletit?

Kui teil on Ühiskaart juba olemas, saab seda isikustada, kaardile raha kanda või 30 päeva piletit osta internetis aadressil parnu.pilet.ee, Omniva teeninduspunktides, R-kioskites, Selverite infolettides ja Pärnu bussijaama kassades. Kui Ühiskaarti pole, müüvad need kohad (välja arvatud veebikeskkond) teile kaardi.

Raha saab kaardile kanda ja kuupileteid osta ka internetis ja mobiiltelefoniga. Bussikaart on tähtajatu.

Kõige kallim on osta bussijuhilt paberpilet, mis maksab linnaliinidel kolm, linnalähiliinidel nr 39, 40 ja 57 kaks ja ülejäänud maakonnaliinidel üks euro. Paberpiletid ristkasutuses ei ole ehk maal ostetud paberpiletiga ei saa linnas sõita ja vastupidi.

Kui kasutate bussikaarti, maksate tunnikaardi hinna ka siis, kui sisenete järgmisesse linna- või maabussi kasvõi paar sekundit enne õiget aega ja jõuate kaardi valideerida. Valideerida ehk «piiksutada» tuleb alati, kui bussi vahetate. Süsteem arvestab bussikaardilt automaatselt maha summa, mis on teile kõige kasulikum, näiteks kolmanda tunnipileti asemel saate juba päevapileti.

Turistide maaliinil ostetud ühe- ja kaheeurosed elektroonilised piletid ei kehti linnaliinidel, sest linnaliinidel maksab tunnipilet nende jaoks kolm eurot. Vastupidi on elektronpiletite ristkasutus võimalik.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas aprilli lõpus piletihinnamääruse, mis võimaldab juulist maakondlikel bussiliinidel endiselt senises määras piletit küsida, kuid ka tasuta transporti pakkuda. Kui kohalikud ühistranspordikeskused maakondlikus bussiliikluses juulist piletihindu ei langeta, näiteks nullini, siis nad tõenäoliselt jäävad vähemalt osaliselt ilma riigieelarves ette nähtud maakondliku ühistranspordi lisarahastusest.

Pärnu omavalitsused otsustasid tasuta ühistransporti mitte rakendada. Alates 1. juulist kehtib nulleurone maakonna bussiliini pilet Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel liinidel Läänemaal.

Tagasi üles