Tasub teada: töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele

Tööotsijad.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Nii mõnigi täiskasvanu on rahaliste raskuste tõttu sunnitud edasiõppimisest loobuma. Seda probleemi proovib lahendada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest.

Töötukassa pakub tasemeõppes osalemise toetust neile, kellel puudub kutse- või erialaharidus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat. Lisaks sellele pakutakse toetust neile, kelle eri- või kutsealase hariduse omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Kui tulevasel õppuril sissetulekuid pole, on tal võimalik taotleda toetuseks 260 eurot kuus. Seevastu neil, kes juba saavad töötasu, töötutoetust või muid hüvitisi, on võimalik küsida kuus 130-eurost toetust.

Töötukassa toetuse saamise eelduseks on karjäärinõustajaga kohtumine.

Valik erialasid, mille õppimist toetatakse:

Telekommunikatsiooniinsenerid

Mööblitehnoloogid

Finantskontrollerid

Hooldustöötajad

Mehhatroonikud

Tööstusseadmete ja masinate seadistajad

Elektrikud

Õed

Lamekatusekatjad

Tööstusinsenerid

Transpordi ja logistika juhid

Tagasi üles