Eestlane hakkab suunama 7 riigi mobiilside tehnoloogiat

EMT tehnoloogiadirektor Tõnu Grünberg.

FOTO: Toomas Huik.

EMT tehnoloogiadirektori ametikohalt lahkuv Tõnu Grünberg hakkab juulis tööle Istanbulis, kus hakkab suunama Telia Sonera grupi seitsme Euraasia riigi mobiilsidetehnoloogiat.


Millal Sulle Telia Sonera (TS) poolt selline ettepanek tehti ning kas otsustamine võttis kaua aega?

Selline pakkumine tehti mulle üsna hiljuti. Eks mõtlemist oli, kuna eeskätt EMTs, aga ka mitmetes teistes Eestis firmades ning organistasioonides on mul palju olulisi tegemisi ja rolle, millest osadest pean loobuma.

Sellest on tõeliselt kahju. Lisaks kuulun TS Põhja/Balti tehnoloogiatiimi juhatusse, kust samuti väljuma pean. Samas see pakutud väljakutse on nii suur, et ei suutnud vastu seista.

Mida oma tulevasest ameti- ja töökohast tead? Ehk kus see paikneb, kui palju alluvaid olema saab jne?

Olen ennast enam-vähem kurssi viinud. Töökoht ise paikneb Türgis, Istanbulis, kus asub ka enamus TS Euraasia tiimi liikmeid. Sealt on kergem ligipääs enamikule seitsmest põhiturust, mille tehnoloogiat mul suunama hakata tuleb: Moldova, Gruusia, Aserbaidžaan, Tadžikistan, Usbekistan, Kasahstan ja Nepaal.

Minu otsealluvate vahetute töötajate arv ei ole suur, küll aga põhõtteliselt alluvad mulle kõikide seitsme turu tehnikajuhid oma tiimidega, seega inimressursi puudust ei tohiks olla.

Mida TS Sinult uues ametis ootab?

Eeskätt tehnoloogiastrateegia loomist ja hoidmist kaasaegsel tasemel, visiooni ja innovatsiooni.

Samuti keskenduda suhetele tarnijatega, kellelt mobiilvõrke ja muid seadmeis ostame  - kokku nende maade peale on investeeringute maht ikka väga suur ning võimalik optimeeritud ostude  sünergia samuti.

Kui oluline see nn Euraasia üksus üldse TSi jaoks on?

Euraasia turg on TS jaoks väga oluline, kuna see on kasvuturg, kus erinevalt Põhja/Balti ja Euroopa turgudest kestab veel mobiilside buum. Selle kasvuga tuleb üritada kaasas püsida. Kõnealusel seitsmel turul ja Põhja/Balti regioonis on kokku üle 50 miljoni kliendi, neist enamik ongi siis Euraasia piikonna riikides.

Millises tehnoloogilises valmisolekus või arenguetapis need Euraasia üksuse turud on?

Väga erinevas. Eks see olegi ka üks suur väljakutse, et osasi neist üksikutes kohtades järele aidata. Samas näiteks Usbekistan avas 4G võrgu enne EMT’d, aga Kasahstanis on jälle alles 3G ehitusega algust tehtud.

Paljuski tuleneb see ka kohalikust regulatsioonist, litsentseerimispoliitikast ning sageduste saadavusest. Ka sellega tuleb tegeleda. Firmade töökultuuri mõttes ja üldiselt tehnoloogiliselt tasemelt on siiski kõik TS Euraasia operaatorid heal tasemel.

Mis on Su enda jaoks suurim väljakutse uues ametis?

Suuta leida kõigile seitsmele riigile sobiv tehnoloogiastarateegia, mis annaks võimalikult sünergilise ja kiire tehnoloogilise arengu optimaalsete kulude ja investeeringutega.

Kas Eesti turul hakkas tehnoloogiasektoris toimuv Sinu jaoks üksluiseks ja igavaks muutuma?

Ei, seda ei saa öelda. Eesti on jätkuvalt igati tubli ja arenguvõimeline ning Eesti inimesed on uuendustele vastuvõtlikud. Samuti on erasektori koostöö avaliku sektoriga väga hea, mis võimaldab hoida IKT arenguks vajalik keskkond mõstlikus korras.

Seega tegutseda siin saab. Samas muidugi mastaabiefekt on väga suur, mis mulle nüüd avaneb. Ainuüksi Kasahstan on maailma suuruselt üheksas riik ja selle katmine korraliku mobiilsidega väärt vaeva.

Kas pead võimalikuks, et naased ka veel EMT-sse tööle?

Jah, see on täiesti võimalik. Mul on konkreetselt kahe aastane Euraasia missioon, mille käigus mul säilib ka side EMT’ga – näiteks jääb mulle alles minu mobiilinumber ja e-mail ning osaline tööleping.

Aga seda, mis kahe aasta möödudes ikkagi reaalselt edasi saab näitab aeg. Kuid EMT’s on lihtsalt nii hea tiim, et rõõmuga tuleksin jälle tagasi, siis kogemuse võrra rikkamana.

 

Tagasi üles