Olympic plaanib lahjendada emissiooniga väikeosanike osaluse alla 10 protsendi

Kasiino.

FOTO: AP/ Heather Ainsworth

Olympic EG kavatseb muuta ettevõtte põhikirja emiteerides uusi aktsiaid, mida saaksid omandada vaid ettevõtte ja sellega seotud firmade nõukogu ja juhatuse liikmed ja mis viiksid teiste väikeaktsionäride osaluse ettevõttes alla 10 protsendi taseme.

Olympic kutsub 29. juuniks kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, et muuta ettevõtte põhikirja osades, mis võimaldab Olympicul väljastada uusi aktsiaid, teatas Olympic börsile.

Olympicu nõukogu teeb esiteks üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja selliselt, et aktsiaseltsi nõukogul oleks kolme aasta jooksul alates 29. juunist õigus suurendada Olympicu aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni 2,8 miljoni euro võrra, lastes välja kuni 7 miljonit uut aktsiat Olympicu juhatuse või nõukogu liikmetele või muudele Olympicu otseste või kaudsete tütarfirmade juhtidele või töötajatele.

Teine ettepanek on anda nõukogule õigus suurendada Olympicu aktsiakapitali eesmärgiga omandada ettevõte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid. Nõukogul oleks õigus suurendada aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni 10 miljoni euro võrra lastes välja kuni 25 miljonit uut aktsiat.

Mõlema ettepaneku puhul on täiendavaks ettepanekuks välistada olemasolevate aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus.

Olympic on kolmapäevase seisuga emiteerinud 151,8 miljonit aktsiat, millest 89,3 protsenti ehk 135,6 miljonit kuulub Novalpinale ja 16,2 miljonit ehk 10,7 protsenti teistele väikeaktsionäridele. Emissiooni järgselt jääks olemasolevate väikeaktsionäride aktsiate hulk samaks, kuid moodustaks 8,8 protsenti ettevõte kõigist aktsiatest.

Olympic plaanib Tallinna börsilt lahkuda seoses investeerimisfirma Novalpina Capital poolt ettevõtte ülevõtmisega. Investeerimisfirma kavatseb Olympicu liita oma ülevõtmiseks loodud tütarfirmaga Odyssey Europe ja selleks on vajalik Olympic enne börsilt ära viia. Möödunud nädala reedel otsustas börsi noteerimiskomitee ettevõtet mitte börsilt ära lasta. Olumpic omakorda teatas, et kaalub selle otsuse vaidlustamist.

Ettevõtte börsilt viimise vastu olekust on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada. Ettevõtte aktsiad on börsilt lahkumiseni vabalt kaubeldavad ja teisipäeval sulgus aktsia 1,905 euro tasemel.

Tagasi üles