Trigon: Olympicu noteerimise lõpetamiseks peab ülevõtja omandama 95 protsenti aktsiatest

OEG kasiino Maltal.

FOTO: OEG

Investeerimisfirma Trigon Asset Management partner Veiko Visnapuu toonitab, et kasiinokompanii Olympic EG noteerimise lõpetamiseks on ülevõtjal ehk riskifondil Novalpina vaja omandada 95 protsenti ettevõtte aktsiatest,  mitte 90, nagu väidab Novalpina.

Eelmisel nädalal lükkas Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon tagasi Olympic Entertainment Groupi (OEG) taotluse noteerimise lõpetamiseks. Sellise otsuse tegemisel lähtuti väikeaktsionäride huvidest ning heast turupraktikast. Visnapuu sõnul oli noteerimiskomisjoni selge sõnum, et Eesti ühe suurema aktsionäride arvuga ettevõtte börsilt äraviimine peab olema korraldatud läbipaistvalt.

«Vaatamata sellele jätkab OEG värske enamusomanik Novalpina aktsionäride survestamist, lootes selliselt suurendada enda osalust tasemeni, mis võimaldaks ülejäänud aktsionäride aktsiad sundkorras üle võtta. Börsi otsust kommenteerides kordas Novalpina sama, mida varemgi: jõuame 90 protsendi osaluseni, misjärel käivitame aktsiate ülevõtmisprotsessi. Seega plaanitakse minna edasi tegevusplaaniga, mis ei austa väikeaktsionäride huve ning eirab noteerimis- ja järelevalvekomisjoni sisulisi põhjendusi,» ütles Visnapuu.

Kogu ülevõtja retoorika ja tehingustruktuur eirab printsiipi, et aktsiate ülevõtmist saab küll taotleda vähemalt 90 protsenti aktsiakapitalist omav suuraktsionär, kuid sama seadus nõuab 95 protsendi aktsionäride nõusolekut antud otsuse ja hinnaga.

Teine võimalus on aktsiate ülevõtmine ema-tütre ühinemise käigus, mida saab otsustada 90 protsendi poolthäältega.

«Kuid Eesti seadustega loodud ja riigikohtu praktikaga sisustatud vähemusaktsionäride kaitse seab ka antud juhuks üsna selged piirid. Esiteks, igasugune ühinemistehing, mille eesmärk on vähemuse lahjendamine ja noteerimise lõpetamine, kahjustab väikeaktsionäride huve ning on tühine. Teiseks tuleb aktsionäre kohelda võrdselt ning vähemust kahjustava ühinemise tegemiseks on vajalik kõikide väikeaktsionäride nõusolek,» toonitas Visnapuu.

Tagasi üles