Aktiivsus tööturul kasvab

Foto on illustratiivne.

FOTO: Lauren Hurley / PA Wire/PA Images/Scanpix

Töötuse määr oli tänavu I kvartalis 6,8  protsenti, tööhõive määr 66,6 protsenti ja tööjõus osalemise määr 71,4 protsenti, teatas statistikaamet. Võrreldes mulluse I kvartaliga suurenes rahvastiku majanduslik aktiivsus põhiliselt töötuse, aga veidi ka tööhõive kasvu tõttu.

Töötuid oli tänavu I kvartalis hinnanguliselt 47 400 ehk võrreldes mulluse I kvartaliga 9000 rohkem. Töötuse määr tõusis 1,2 protsendipunkti, aga mitte hõivatute tööta jäämise, vaid seni mitteaktiivsete inimeste tööotsingute tõttu. Hõivatuid oli 3700 rohkem ja mitteaktiivseid oli 12 100 vähem. Mitteaktiivsete arv vähenes enim õpinguid ning pensioniiga oma mitteaktiivsuse peamiseks põhjuseks pidanute tõttu (vastavalt 7200 ja 5100 mitteaktiivset vähem). Pikaajaliste töötute arv vähenes samuti, kuid alla 6 kuu tööd otsinuid oli 7500 rohkem. Eestlaste töötuse määr oli 2018. aasta I kvartalis 6 protsenti ja mitte-eestlastel 8,6 protsenti.

Hõivatuid oli tänavu I kvartalis 650 500 ja tööhõive määr oli 66,6 protsenti, mis on 0,3 protsendipunkti suurem kui aasta tagasi samas kvartalis. Tööhõive määr oli endiselt kõrgeim Põhja-Eestis ja madalaim Kirde-Eestis. Suurenes osaajaga töötajate arv: osatähtsus hõivatute seas oli 12,1 protsenti, mis on 1,5 protsendipunkti suurem kui aasta varem. Selle aasta I kvartalis oli 8300 osaajaga töötajat, kes soovisid tegelikult rohkem töötada. Vaeghõivatute osatähtsus hõivatute seas suurenes 0,5 protsendipunkti.

Tööjõus osalemise määr (kui suur osa tööealistest olid hõivatud või otsisid tööd) oli 71,4 protsenti. See näitaja on endiselt tõusuteel ja oli 2017. aasta I kvartali näitajast 1,2 protsendipunkti suurem. Aktiivsus on aastataguse ajaga võrreldes 15–24-aastaste seas suurenenud 3,3 protsendipunkti ja 50–74-aastaste hulgas 2,1 protsendipunkti. Aktiivseimas vanuserühmas (25‒49-aastased) oli tööjõus osalemise määr stabiilne (langus 0,1 protsendipunkti). Tõusis nii naiste kui ka meeste tööjõus osalemise määr.

Tööjõus osalemise määr vanuse ja soo järgi, 2018. aasta I kvartal

FOTO: Statistikaamet

Tagasi üles