Sõnajalad: RMK eraldas varjatult Eesti Energiale Tootsi tuulepargi alajaama maa
Lisatud Eesti Energia kommentaar.

Ettevõtjatest vennad Andres (vasakul) ja Oleg Sõnajalg.

FOTO: Raul Mee/Raul Mee/Mollusk Media

Eesti Elekter AS esitas Tallinna halduskohtule kaebuse RMK võimaliku ebaseadusliku tegevuse kohta, kes andis hiljuti Tootsi tuulepargi ainukese alajaama territooriumi Eesti Energia AS-i alltöövõtjale Elering AS-ile liitumispunkti väljaehitamiseks, tehes sellega Eesti Energia AS-i konkurentidele Tootsi tuulepargi rajamise võimatuks.

Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Eesti Elekter AS RMK käskkirja tühistamist, millega otsustati Tootsi tuulepargi alajaama kinnistu koormata isikliku kasutusõigusega AS Elering kasuks lähtuvalt AS Elering taotlusest eesmärgiga alajaama kinnistule alajaam ehitada ning alajaama omada. Samuti on vaidlustatud käskkirja alusel sõlmitud leping, teatas Eesti Elekter pressiteates.

Vastavat alajaama ehitatakse Eesti Energiaga sõlmitud liitumislepingu alusel eesmärgiga võimaldada AS-ile Eesti Energia Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumine. AS Eesti Energia on avalikult teatanud, et liitumispunkti ehitatakse välja AS Eesti Energia tellimusel ning AS Eesti Energia soovib projektiga võimalikult kiirelt edasi minna, et mahtuda olemasoleva toetussüsteemi alla.

AS Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi rajamiseks kinnistu omandi- ega kasutusõigust. Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumine on kohtus vaidlustatud ning lisaks AS-ile Eesti Energia on Tootsi tuulepargi kinnistu omandamisest ning tuulepargi rajamisest huvitatud mitmed teised tuuleenergeetika arendajad.

«Olukorras, kus AS-ile Eesti Energia võimaldatakse rajada Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks alajaam enne kui on selgunud, kes ja millistel tingimustel omandab Tootsi tuulepargi kinnistu, luuakse AS-le Eesti Energia täiendav eelis teiste Tootsi tuulepargi rajamisest huvitatud isikute ees,» ütles Eesti Elekter AS-i esindav Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

«Tootsi tuulepargi teemaplaneering näeb ette, et planeeringualale ehitatakse ainult üks alajaam. Kui Tootsi tuulepargi arendajaks osutub kaebaja või mistahes teine AS-iga Eesti Energia mitteseotud isik, siis Alajaama kinnistule ei ole Tootsi tuulepargi omandajal võimalik alajaama rajada. Riigile kuuluv kinnisasi on avalik ressurss ning kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse,» lisas Holsmer.

Valitsus tunnistas möödunud aasta aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia ASile Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Korraldusega plaaniti ilma igasuguse konkursita anda Eesti Energiale maa Tootsi Suursoo alal, et riigifirma saaks sinna Eesti suurima tuulepargi rajada.

Eesti Energia kommentaar:

Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi alajaama alust maad. Elering on avaliku teenuse pakkuja ning kõigil huvitatud isikutel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping ning ühendada oma tuulepark antud alajaama, kui see vajalik peaks olema.

Eesti Elekter on oma varasemates dokumentides avaldanud soovi - juhul kui nemad peaks Tootsi tuulepargi rajama - liita tuulepark hoopis Sindi alajaamas, mis asub ca 25 km kaugusel Tootsi tuulepargist.

Eesti Elektri poolt vaidlustatud alajaama asukoht, kuhu on võimalik kõikidel huvilistel liituda, on paigutatud selliselt, et see asuks võimalikult tuulepargi keskel ning on juba seetõttu sobiv kõikidele potentsiaalselt Tootsi tuuleparki rajada soovivatele isikutele.

Seega ei sea Eesti Energia ja Eleringi vahel sõlmitud liitumisleping Eesti Energiale eelispositsiooni teiste arendajate ees. Ka teistel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping, et rajatavasse alajaama Tootsi tuulepark liita.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on kasvatada lähiaastatel oluliselt taastuvenergia tootmist. Erinevate konkurentide poolsete vaidlustuste näol on tegemist nende katsetega pidurdada Baltikumi suurima tuulepargi rajamist, et vältida nende endi taastuvenergia toetuse vähenemist. Peamiseks kaotajaks on hetkel aga Eesti taastuvenergia valdkond, sest tegelikult takistatakse uute taastuvenergia võimsuste rajamist ja seeläbi Eestis toodetava taastuvenergia osakaalu kasvatamist.

Eesti Energia alustas Tootsi tuulepargi projektiga juba 2010. aastal ja tuulepargi ehitamist 2016. aasta lõpus. Tootsi tuulepargi liitumise tagamiseks liitumispunkti ehitamise lepingu sõlmisime samuti juba 2016. aasta lõpus, mille järgseid ehitustöid Elering praegu teostab. Leping näeb ette tööde lõpetamist 2019. aastal.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles