Euroopa Komisjon teeb ettepaneku põllumajandustoetuste vähendamiseks

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (Vasakul) ja eelarvevolinik Günther Oettinger täna eelarvekava esitlemisel.

FOTO: Emmanuel Dunand / AFP/Scanpix

Euroopa Komisjon esitles täna uut seitsme aasta eelarvekava, milles on muuhulgas ettepanekud vähendada põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamist viie protsendi võrra, aga uued tuluallikad näiteks plastpakendimaks.

Euroopa Komisjon plaanib 2021. kuni 2027. aasta eelarve kuludeks  1,13 triljonit eurot, mis on 11 protsenti 27 liikmesriigi sisemajanduse kogutoodangust ning makseid tehakse 1,1 triljoni euro väärtuses (1,08 protsenti SKT-st). Mõlemad numbrid on toodud 2018. aasta hindades.

Uues mitmeaastases finantsraamistikus on kavandatud ka kaks uut

- uus reformide tugiprogramm, mille kogueelarve on 25 miljardit eurot ja mis pakub kõigile liikmesriikidele rahalist ja tehnilist abi oluliste reformide läbiviimiseks, eeskätt Euroopa poolaasta kontekstis. Sellele lisandub lähenemisrahastu, millest toetatakse euroalasse mittekuuluvaid liikmesriike, kelle eesmärk on ühisrahaga ühineda;

- Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, mis aitab säilitada investeeringute taset suurte asümmeetriliste vapustuste korral. Vahend alustab ELi eelarvest antavate kompensatsioonilaenudega summas kuni 30 miljardit eurot, millele lisandub rahaline toetus liikmesriikidele intressikulude katteks. Laenudega antakse täiendavat rahalist abi olukorras, kus riigi rahandus on raskustes, ent olulisi investeeringuid tuleb jätkata.

Tagasi üles