Riik sõlmis kaugtööd soosiva kokkuleppe

Paljud hindavad kaugtöö või paindliku tööaja võimaldamist.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Rahandusministeerium ning Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) sõlmisid kaugtööd soosiva kokkuleppe, mis aitab ajakohastada töökorraldust ning suurendab tööjõuvalikut.

«Avalik teenistus peab arenema sarnaselt erasektoriga ning olema töötingimustes paindlikum,» sõnas riigihalduse minister Jaak Aab, lisades, et kaugtöö võimaldamine on üks samm parema töökeskkonna tekitamisel. «Seda saab teha nii kodus kui ka pea igasse maakonda loodavas riigimajas, mida saavad vajadusel kasutada kõigi riigiasutuste töötajad,» lausus Aab.

Kaugtööks loetakse kokkuleppe kohaselt töötamist väljaspool töökoha tavapärast asukohta tööandja loodud kaugtöökeskuses või väljaspool tööandja territooriumi. Kaugtöö tegemise võimaldamine aitab rahandusministeeriumi sõnul ajakohastada töökorraldust ning suurendada tööjõuvalikut, andes võimaluse kandideerida avalikku teenistusse ka maapiirkondades elavatele inimestele.   

Kokkulepe aitab arendada avalikku teenistust ning selles on kirjas kaugtöö tegemise üldised põhimõtted. Kaugtöö võimaldamine sõltub konkreetse ametikoha ülesannetest ja eeldab töötaja ning tööandja vahelist usaldust. Kaugtöötajat tuleb kohelda võrdselt asutuse teiste töötajatega, võimaldades tal osaleda koolitustel ning tagades tööks vajalikud töövahendid.

Tagasi üles