POSTIMEES SLOVEENIAS Euroliidu eelarvepealik võttis ootamatult tugevalt Hiina teemal sõna

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger hoiatas täna Hiinat liigse sekkumise eest Euroopa siseturule.

FOTO: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Sellest, et hiinlased püüavad üha järjekindlamalt Euroopas kanda kinnitada, räägitakse viimasel ajal järjest tihedamalt. Küll aga pidas Euroopa Komisjoni sakslasest eelarvevolinik Günther Oettinger täna vajalikuks hoiatada Hiinat liiga julge siseturule sekkumise ja oma koostöö peale surumise eest.

«Kui ei oleks Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ega liikmesriike, siis jääks mulje nagu tahaks Hiina Euroopat vallutada. Me ei tohi seda lubada,» ütles täna üle-euroopalise transpordivõrgustike kohtumise kolmandal päeval Ljubljanas Euroopa Komisjoni eelarvevolinik.

Oettinger mõistis üsna üheselt hukka Hiina uue Siiditee loomise katse, sealhulgas ka 2012. aastal 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi ning Hiina vahel kinnitatud koostööformaat «16+1», mille raames on viimastel aastatel toimunud aktiivne kahepoolsete kaubandussuhete arendamine.

ELi eelarvepealiku sõnul on selge, et Hiina tahab allutada Euroopat oma mõjuvõimu alla, nagu ta on sedagi varem ajaloos teinud. «See peaks toimuma koostöös, mitte nii, et Hiina dikteerib meile seda koostööd ette,» leidis ta.

Oettingeri sõnul ei tohi Euroopa mõjuvõimu maailmas alahinnata, seda iseäranis olukorras, kus piirkonna infrastruktuurivõrgustikud on heas seisus. «Meil on palju siseveeteid, lennuteid ja transpordivõrgustik. Meil on oma kindel koht maailmamajanduses, kuigi konkurents muutub järjest armutumaks,» sõnas ta.

ELi eelarvepealik, kes tuleb juba järgmisel nädalal välja oma ettepanekutega ELi järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi (2021–2027) kohta, andis oma sõnavõtus üsna üheselt mõista, et Euroopa peab oma koha säilitamiseks jätkama investeeringute suunamist suurtesse taristuprojektidesse ning sealjuures tagama rahastuse jätkamise ka Euroopa Ühendamise Rahastule. Olgu öeldud, et sealt tuleb ka valdav osa Rail Balticu ehituseks vajaminevast rahast.

«Me peame veenma investoreid, et Euroopa infrastruktuuri tasub investeerida, et tegemist on madala riskiga investeeringutega,» ütles Oettinger. Ka märkis ta, et järgmise eelarveperioodi eelarve saab olema ambitsioonikas ja toob kaasa tohutu lisandväärtuse. «Võin kinnitada, et ELi uus eelarve ei valmista teile pettumust,» kinnitas Oettinger kohalolevatele transpordisektori esindajatele.

Muuhulgas rääkis ta, et EL teeb kõik endast oleneva, et vältida protektsionismi. «Me usume piiriülesesse koostöösse,» toonitas ELi eelarveboss. Siiski avaldas temagi kartust järgmise nädala teisipäevast kehtima hakkavate USA tariifide suhtes alumiiniumile ja terasele. «See saab olema kaubandussõja selge algus,» nentis Oettinger.

Euroopa Komisjoni eestlasest transpordi ja liikuvuse peadirektoraati juhi Henrik Hololei sõnul oli Oettingeri sõnavõtt huvitav. «Tema kõne oli väga mõtlemapanev, kuna vaatas ELi piiridest oluliselt kaugemale,» ütles Hololei.

Ta rõhutas, et just Euroopa tänastele väljakutsetele tähelepanu juhtimine oli sõnavõtu kõige väärtuslikum osa. «See oli vajalik selleks, et siinolijad mõistaks, miks on ELi poliitika teiste maailma riikide suhtes selline, nagu see on ja kuidas see mõjutab Euroopa infrastruktuuri puudutavat poliitikat,» selgitas ta.

Kolmapäeval alanud ja täna lõppev Euroopa transpordivõrgustike kohtumine TEN-T Days toimub sel aastal üheksandat korda. Sellel aastal on üritusel osalejaid üle 2300, sealhulgas 17 liikmesriigi transpordiministrid, terve rida kõrgeid Euroopa Komisjoni ametnikke ja 80 uuenduslikke transpordilahendusi pakkuvat idufirmat.

TEN-T (Trans-European Transport Network - ingl k) märgib üleeuroopalist võrgustikku, mis ühendab nii maanteed, raudteed, lennuväljad kui siseveeteed.

Tagasi üles