Soome ettevõte taotleb hoonestusluba Hiiumaale kalakasvanduse rajamiseks

Foto on illustratiivne

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Soome ettevõte Nordic Trout Ab esitas tehnilise järelevalve ametile (TJA) hoonestusloa taotluse selleks, et rajada Hiiumaa lähistele avamere vikerforellikasvandus.

Nordic Trout Ab poolt planeeritav kalakasvandus Eestis keskenduks peamiselt suurte vikerforellide tootmisele inimtoiduks. Kavandatud kalakasvatuseks koosneb kahest alast, mille suurused on hinnanguliselt 63 hektarit ja 100 hektarit, seega kogu pindala on hinnanguliselt 163 hektarit, selgub taotlusest.

Ettevõte peab Hiiumaa lähist mereala sobivaks kohaks kasvanduse rajamiseks, kuna antud piirkonna jaoks on heaks kiidetud Hiiumaa merealade planeering.

Kalade kasvatamine planeeritavas vikerforellikasvanduses toimuks avamerel asuvates sumpades. Kavandatav kompleks koosneb kokku 30 sumbast ja mehitatud toitmispraamist. Iga sumba kogupindala on 800 ruutmeetrit ja maht 4000 kuupmeetrit. Igas sumbas on umbes 40 000 kala, turustamisele suunatud kala kogus on 100 tonni sumba kohta.

Kavandatava kalakasvanduse kompleksi aastane toodang on hinnanguliselt 2500 tonni ning turustamisele suunatud kalade kehakaal on roogitult 2,5 kilogrammi. Kalade kasvatamine kavandatavas kasvanduses algaks iga aasta aprilli või mai alguses.

Vikerforell vajab turustamiseks sobiliku kalade suuruse saavutamiseks kahte kasvuperioodi. Esimene kasvuperiood toimub teistes kasvatustes Eestis, Soomes või Rootsis. See on tingitud asjaolust, et tehistingimustes kasvatatud kalad ei pea vastu talvistes oludes ja kehtiva korra järgi ei tohi kalasid talvel lahtistes sumpades hoida.

Antud projekti kohta on koostatud keskkonnamõjude hindamise (KMH) eelhinnang, kuna selle kohaselt pole võimalik välistada kavandatava tegevusega kaasneda võivat olulist keskkonnamõju, siis on vajalik läbi viia KMH ning Natura asjakohane hindamine. Lisaks hoonestusloale ja keskonnamõjude hinnangule vajab projekt ellu viimiseks ka keskkonnaametilt vee erikasutusluba vee erikasutuseks.

Ettevõtte tegevjuht Olof Karlsson on varasemalt Hiiu Lehele öelnud, et planeeritava investeeringu suurus on hinnanguliselt 8-10 miljonit eurot. Nordic Trout Ab taotleb hoonestusluba 50 aastaks.

Tagasi üles