Balti analüüs: Tallinnas elaval perel jääb pärast sundkulude katmist kätte kõige rohkem raha

Raha

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse Balti riikide pealinnade elanike elamiskulude analüüsist selgus, et pärast igakuiste toidu-, eluaseme- ja transpordikulude katmist jääb Tallinnas 70 ruutmeetri suuruses korteris elavale kahest täiskasvanust ja kahest lapsest koosnevale perekonnale alles kõige rohkem raha ehk 1924 eurot kuus, Vilniuses elavale perekonnale jääb 1073 eurot ja Riias elavale perekonnale jääb 984 eurot vaba raha.

«Pärast sundkulude katmist alles jääva summa suurust mõjutab olulisel määral see, et Tallinnas on võrreldes teiste Balti riikide pealinnadega kõige suurem leibkonna keskmine sissetulek. Koos peretoetustega on neljaliikmelise perekonna netosissetulek Tallinnas 2433 eurot, Riias 1600 eurot ja Vilniuses 1559 eurot,» kommenteeris analüüsi tulemusi Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets. «Tallinnas elaval perel jääb rohkem raha kätte ka tänu sel aastal jõustunud tulumaksuvaba miinimumi tõusule, oluliselt suurematele lapsetoetustele ning tasuta ühistranspordile,» lisas Voomets.

Balti riikide pealinnade elanike igakuiste elamiskulude võrdluses kulub kõige rohkem raha ehk 617 eurot toidule, eluasemele ja transpordile Riias elaval neljaliikmelisel perel, moodustades 38 protsenti leibkonna sissetulekutest. Vilniuses elava pere sundkulud on 31 protsenti sissetulekutest ehk 486 eurot ning Tallinnas elaval perel kulub sundkuludeks kõige vähem ehk 21 protsenti tuludest, mis teeb 504 eurot kuus.

Kõige suurema osa perede kuludest moodustab kõigis Balti riikide pealinnades toit. Soovitatav neljaliikmelise perekonna toidukorv on kõige kallim Riias, makstes 344 eurot ning moodustades 21 protsenti sissetulekutest. Kõige odavam toidukorv on Vilniuses, sellele kulub neljaliikmelisel perel 293 eurot kuus ehk 19 protsenti sissetulekutest. Tallinnas kulub peredel toidule keskmiselt 329 eurot kuus ehk 14 protsenti sissetulekutest.

«Võrreldes 2016. aastaga on toidukorvi maksumus kõige rohkem kasvanud Riias, kallinedes 24 euro võrra. Tallinnas on toidukorv kallinenud 18 eurot. Vilniuses on läinud toidukorv hoopis 16 euro võrra odavamaks,» sõnas Voomets.

Kulutused endale kuuluval eluasemel on märkimisväärselt väiksemad kui kulu üürikodule või laenuga ostetud korterile. Neljaliikmeline perekond, kes elab endale kuuluvas 70 ruutmeetri suuruses korteris, kulutab sellele Tallinnas 180, Riias 172 ja Vilniuses 128 eurot kuus. Eluaseme kuludest on näiteks kõige soodsam küte Riias ja kõige kallim Tallinnas. Elekter on kõige soodsam Vilniuses, kõige kallim on aga Riias. Võrreldes 2016. aastaga on eluasemekulud märkimisväärselt vähenenud Vilniuse elanikel, 23 euro võrra, seda peamiselt tänu kütte- ja veetariifide langetamisele.

Kui Tallinnas on ühistransport oma elukoha pealinna registreerinud elanikele tasuta, siis kulutab neljaliikmeline pere Riias ühistranspordile 100 eurot ning Vilniuses ligi 64 eurot kuus.

Tagasi üles