Üle 1000 Versobanki kliendi ei tunne oma raha vastu huvi

Versobank.

FOTO: Tairo Lutter

Eesti Tagatisfond on paari nädalaga 2400 Versobanki kliendile hüvitanud 84 miljonit eurot. Ometi on üle 1000 hoiustaja, kes pole raha tagasisaamise vastu huvi üles näidanud.

Mäletatavasti pidi Eesti pank Versobank märtsi lõpus uksed päevapealt kinni panema, kuna rikkus rahapesu vastase võitluse reegleid. Pärast seda alustas riigile kuuluv tagatisfond panga hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist.

Tagatisfondi juht Riin Heinaste rääkis, et hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada.

Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu, selgitas ta. Neid on 70 protsenti kõigist hoiustajatest.

Ülejäänud 30 protsenti hoiustajatest pole veel seni esitanud andmeid, mis on väljamaksete teostamiseks vajalikud (uus pangakonto, kuhu hüvitis kanda, või soov saada hüvitist sularahas).

Tagatisfond on hoiustajaid korduvalt üles kutsunud vastavaid andmeid edastama. Kui hoiustaja vajalikud andmed esitab, teostatakse ka hüvitise ülekanne, või tehakse vahendid kättesaadavaks sularahas. Isikutel, kes ei ole hüvitist saanud, näiteks põhjusel, et likvideerijad ei ole saanud nendega kontakti või nad pole pöördunud ülaltoodud pankade esindustesse, on nõudeõigus kolm aastat.

Heinaste lisas, et 30 protsenti seni hüvitamata hoiustajatest enam kui pooltel on alla 5-eurosed hoiused, mistõttu ei pruugi vastavad hoiustajad olla huvitatud oma raha kättesaamisest Tagatisfondi kaudu, ning sel juhul rahuldatakse vastatavate hoiustajate nõuded likvideerimismenetluse käigus.

Panga likvideerimisprotsessis jätkavad likvideerijad nõuete kogumist võlausaldajatelt, sealhulgas ka hoiuste osas, mida Tagatisfond kogu ulatuses ei hüvitanud. Ühtlasi jätkub varade ja kohustuste inventuur ning likvideerimisbilansi koostamine.

Euroopa Keskpank tunnistas Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks 26. märtsil 2018. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Tagasi üles