Ringkonnakohus kinnitas Sven Pertensi õigeksmõistmise

Pildil Sven Pertens

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna ringkonnakohtu eilne otsus kinnitas Sven Pertensi varasema õigeksmõistmise Pärnu maakohtus süüdistuses väidetavas soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Tänaseks on seega nii maa- kui ringkonnakohus kinnitanud, et prokuratuuri süüdistus on olnud alusetu ning Sven Pertens kuulub õigeksmõistmisele. 

Maakohtu seisukohalt puudub Sven Pertensi tegevuses soodustuskelmuse katsele kaasaaitamine. Ainsana leidis asjas tõendamist see, et Sven Pertens allkirjastas 30.09.2014. aastal AS Lemmikäinen Eesti ja AS Level vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 19092014 ja andis 07.10.2014. aastal nõusoleku AS Lemmikäinen Eesti ja AS Level vahel 15.10.2014. aastal sõlmitud töövõtulepingu sõlmimiseks. Sven Pertens kinnitas esimese lepingu allkirjastamist ja nõusoleku andmist alltöövõtulepingu allkirjastamiseks, kuid eitas igasugust tahtlikku kaasaaitamist AS-i Level poolt võimalikule kelmuse toimepanemisele KIK-ilt toetuse taotlemisel. Maakohus märkis, et puudub alus Sven Pertensi ütluste usaldusväärsuses kahelda. Maakohtu hinnangul on välistatud Sven Pertensi poolt tahtlik kaasaaitamistegu.  

Ringkonnakohus osutas täiendavalt, et kriminaalasjas ei ole kogutud ega uuritud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et Pertens oli teadlik, et lepinguid sõlmitakse AS-i Level poolt soodustuskelmuse katse toimepanemiseks. Ringkonnakohus nentis ka, et antud asjas soodustuskelmuse täideviimisteo olemasolu tuleb seada kahtluse alla ja ilma täideviimisteo olemasoluta ei saa isikut süüdi tunnistada kuriteole kaasaaitamises.

Ringkonnakohus märkis, et tõendite puudumist Sven Pertensi teadmisest lepingute sõlmimisest väidetava soodustuskelmuse toimepanemise eesmärgil, möönab esitatud apellatsioonis ka prokuratuur. Seetõttu nõustus ringkonnakohtu kolleegium maakohtu põhjendustega ning lõppjäreldusega, et Sven Pertensi käitumises ei ole tuvastatav kuriteo toimepanemise koosseis, seega kuulub Sven Pertens talle esitatud süüdistuses õigeksmõistmisele.

Sven Partensi kommentaar muutmata kujul:

Olen korduvalt antud kohtumenetluse raames nii ise kui mind esindanud advokaatide Margus Mugu ja Margus Arvisto vahendusel kinnitanud veendumust oma süütuses ning nüüdseks on kaks kohtuastet seda väga selgesõnaliselt kinnitanud. Veelgi enam, ringkonnakohus seadis kahtluse alla ka selle soodustuskelmuse täideviimisteo olemasolu, millele kaasa aitamises prokuratuur mind süüdistas.

Arvestades nii maa- kui ringkonnakohtu otsustes leitut paneb mind imestama, kuidas Eesti riigiorgan prokuratuuri näol võtab inimest niivõrd kergekäeliselt süüdistada. Maakohus ja eriti ringkonnakohus leidsid, et minu väidetava teo kohta tõendeid polnudki ning prokurör süüdistas mind ainult «siseveendumuse» pinnal. Loomulikult on mul hea meel kohtu väljendatud seisukoha üle, kuid see ei tee olematuks möödunud protsessi ning sellega kaasnenud aja- ja närvikulu.

Samas, isegi arvestades enda läbielatut, tahan anda soovituse igale Eesti kodanikule – kui te teate ja olete veendunud, et pole milleski süüdi, siis ärge laske seda endale kas aja- või ressursikulu kaalutlustel inkrimineerida näiteks oportuniteedi näol, vaid säilitage eneseväärikus ja võidelge enda õiguste eest!

Tagasi üles