KredEx teenis 1,2 miljonit eurot kasumit

KredEx.

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Eile KredExi nõukogu poolt kinnitatud 2017. aasta majandusaasta aruande põhjal teenis sihtasutus eelmisel aastal kasumit 1,2 miljonit eurot.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul oli 2017. aasta KredExile tegevusmahu, huvirühmade rahulolu ja majandustulemuste poolest edukas. «Võrreldes möödunud aastaga suurenes 24 protsendi võrra eluasemelaenude käendamise maht. Tänu KredExi käendusele summas 33,7 miljonit eurot rahastasid pangad 3350 eluaseme soetamist või kordategemist summas 267 miljonit eurot. Iga viies Eestis välja antud eluasemelaen oli KredExi käendusega. Ettevõtluslaenude käendamise maht vähenes võrreldes eelneva aastaga 29 protsendi võrra. Muutus tuleneb eelkõige 2016. aasta erakordsest võrdlusbaasist ja teenuse tingimuste muutmisest 2017. aastal. Ühtekokku käendas KredEx 2017. aasta lõpu seisuga 7274 ettevõtte, eraisiku ja korteriühistu kohustust summas 973 mln eurot.» lausus Küti.

KredExi põhitegevuse brutotulud moodustasid 7,5 miljonit eurot, kasvades 2016. aastaga võrreldes ligi 0,4 miljoni euro võrra. Sealhulgas ulatusid laenude käendamisega seotud tulud 4,3 miljoni euroni ning intressitulud laenudelt 1,8 miljoni euroni. Aasta lõpu seisuga oli KredExi netovara 77,8 miljonit eurot, bilansimaht 194,6 miljonit eurot, käenduskohustuste jääk 224,9 miljonit eurot ja laenuportfell 56 miljonit eurot.

Võimalike käendustest ja laenudest tulenevate krediidikahjude katteks moodustati 2017. aastal eraldisi kokku 3,4 miljonit eurot. Laenude käendamisest johtuvaid kahjusid hüvitati aasta jooksul 1,2 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2016. aastaga olid kahjud väiksemad nii ettevõtlus- kui ka eluasemevaldkonnas. Alates asutamisest 2001. aastal on KredEx hüvitanud laenude käendamisest tulenevaid kahjusid summas 31,1 miljonit eurot.

Tegevusmahu kasvu silmas pidades lisab KredExi jaoks järgmiste aastate tegevuse kavandamiseks kindlust möödunud aasta lõpus jõustunud «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» muudatus. Sellega suurendati KredExi kaudu riiklikult tagatavate ettevõtluslaenude kehtivate käenduslepingute kogusummat 220 miljoni euroni ja elamumajanduslaenude käendamise piirmäära 170 miljoni euroni.

«KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanikke seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks võtab KredEx suuremaid riske, kui erakapitalil põhinevad finantsasutused, ent pikema perioodi keskmisena on eesmärgiks isetasuvuse säilitamine. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid,» selgitas Kütt. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx teeninud kasumit kokku 9,6 miljonit eurot.

Tagasi üles