Statistikaamet tahab meie kõigi elu oluliselt lihtsamaks teha ja on valmis tegija vaeva korvama

Statistikaameti teatmik

FOTO: Peeter Langovits

Kuna statistikaamet tahab täiesti välja juurida igasuguse topelt andmete esitamise riigiasutustele, on asutus sellel nädalal alanud kampaania käigus valmis jagama ka auhindu neile, kes puudustele tähelepanu juhivad.

«Statistikaamet on viimaste aastate jooksul näinud vaeva ja jõudnud sellesse punkti, kus me saame öelda, et topeltkorjet ei toimu ja kui toimub, siis me oleme selle eest juba valmis välja andma auhinna,» kinnitas asutust viimane aasta aega juhtinud Mart Mägi lõppenud nädala keskel toimunud pressikonverentsil ajakirjanikele.

Nii on amet algatanud kampaania, kus ta tahab, et nii tavakodanikud kui ettevõtted annaks üles veel neid kohti, kus riik lisaks statistikaametile kogub veel kuskilt samu andmeid. Kampaania käigus tahab asutus infot andmete koha, mis vastaks neljale tunnusele.

Nimelt peavad need andmed olema sisult täpselt samad, nad peavad olema sama ajaperioodi kohta, kolmandana vaadatakse andmete detailsuse astet ning neljandana seda, kas tegemist on eeltäidetud andmetega.

Mis puudutab kodanikele ja ettevõtjatele suunatud kampaaniat, siis see kestab möödunud kolmapäevast, 11. aprillist selle aasta septembrini, kui amet avalikustab kampaania tulemused. Saadud infot kasutatakse 2019. aasta küsimustike analüüsiks ning uute andmeallikate väljaselgitamiseks ja kasutuselevõtuks.

Küll aga on see kampaania ainult halduskoormuse vähendamise esimene etapp. «Me astume nüüd sammu edasi ja lähme vaatame riigi halduskoormust tervikuna - isegi kui seda ei ole vaja statistika jaoks -, vaid haldusmenetluse jaoks me jõuaks olukorda, et ei ole vaja esitada topeltandmeid. See on meie kõige suurem väljakutse järgmises perioodis,» lausus Mägi.

Selleks on statistikaamet uurinud viie riigi - Uus-Meremaa, Kanada, Soome, Hollandi ja Suurbritannia - kogemust. «Väga lühidalt, lähima aasta jooksul töötame me välja koostöös majandus- ja justiitsministeeriumiga selged andmehalduse põhimõtted, sealhulgas ka võimalikud muudatused avaliku teabe seaduses ja statistikaseaduses,» sõnas statistikaameti juht.

Ühtlasi on statistikaamet juba alustanud koos maksu- ja tolliametiga - kes samuti teeb uut keskkonda -, ja Eesti Pangaga välja töötama masinliidestusel põhinevat infovahetust. Mägi sõnul tähendab see seda, et enam ei küsita ettevõtjatelt küsimustikega andmeid, vaid ettevõtjal on võimalik siduda oma infosüsteemi statistikaameti omaga.

«Mille tulemusena ta ei vasta enam ühelegi küsimusele, vaid need tulevad andmestiku kujul. Sealjuures maksuamet arvutab ise selle pealt kõik maksud ja meie statistilised näitajad. Ehk see asi pöördub teistpidiseks,» selgitas statistikaameti juht.

Tagasi üles