Märtsis vähenes töötute arv

Eesti Töötukassa.

FOTO: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Märtsis vähenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga ühe protsendi võrra. 

Märtsi lõpus oli töötuna registreeritud 33 268 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,1 protsenti. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 233 ehk 31 protsenti. 

Registreeritud töötuse määr oli märtsis kõrgeim Ida-Virumaal (10,1 protsenti) ja madalaim Harjumaal (3,7 protsenti). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid märtsi lõpus lihttöölised (22 protsenti), oskustöötajad ja käsitöölised (19 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti).

2018. aasta esimeses kvartalis keskmiselt oli töötuna registreeritud 33 398 inimest. Võrreldes 2017. aasta esimese kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud viie protsendi võrra, tulenedes vähenenud töövõimega klientide arvu kasvust. Nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, on aastatagusega võrreldes neli protsenti väiksem. Registreeritud töötuse määr ulatus esimeses kvartalis 5,1 protsendini, mis on 0,2 protsendipunkti kõrgem kui aasta tagasi ning 0,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmises kvartalis. 

Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Pauluse sõnul suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga registreeritud töötute arv esimeses kvartalis kümne protsendi võrra, mida on mõnevõrra vähem kui eelnevatel aastatel, mil registreeritud töötute arvu kasv esimeses kvartalis võrreldes eelneva kvartaliga oli 14-15 protsenti. 

Märtsis lisandus töötukassale vahendamiseks 4 753 uut tööpakkumist (nendest 69 protsenti läbi e-töötukassa), mida oli 28 protsenti rohkem kui veebruaris ning 16 protsenti vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8 938. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (23 protsenti), lihttöölistele (20 protsenti) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (18 protsenti) pakutavad töökohad. 2018. aasta esimeses kvartalis lisandus töötukassale vahendamiseks 12 811 tööpakkumist, mida on 11 protsenti vähem kui 2017. aasta esimeses kvartalis. Võrreldes eelnenud kvartaliga lisandus esimeses kvartalis uusi tööpakkumisi viie protsendi võrra rohkem.

Märtsikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 211 inimest (sealhulgas 640 vähenenud töövõimega inimest).

Töötukassa teenustest osaleti märtsis enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. Alaealise töötamise toetust maksti tööandjatele märtsis 1 185 inimese eest.

Märtsis esitati töötukassale 4 000 töövõime hindamise taotlust, mida oli kaks protsenti vähem kui veebruaris. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esitati töövõime hindamise taotlusi märtsis 24 protsenti vähem. Töövõime hindamisotsuseid tehti märtsis 4 040. Neist üle poole juhtudel (55 protsenti) määrati inimesele osaline töövõime, 32 protsendile määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 11 protsendil juhtudest ning kahel protsendil juhtudest jäi taotlus menetlemata, hindamata.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles