Elektri suurtarbijate aktsiisisoodustuse eelnõu läbis esimese lugemise

Elektriliinid.

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise seaduseelnõu, millega vähendatakse energiaintensiivsete tööstusettevõtete elektriaktsiisi määra 90-protsendiliselt.

Eelnõu eesmärk on tõsta Eesti kõrge elektrikulude osakaaluga töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjate konkurentsivõimet, võimaldades neil tarbida elektrit soodusaktsiisimääraga, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Erisuste rakendamine võimaldaks vähendada energiakulusid ning suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet. Leevendused energiamahukale tootmisele on Euroopa Liidus väga levinud, sellised leevendusmeetmed on kehtestatud näiteks Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes.

Eelnõu kohaselt saavad kõrge elektrikulude osakaaluga töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtjad teatud tingimuste täitmisel tarbida elektrit soodsama aktsiisimääraga. Soodsam aktsiisimäär on 0,5 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ligi üheksa korda madalam kui tavaaktsiisimäär 4,47 eurot megavatt-tunni kohta. Potentsiaalselt võib muudatus puudutada ligi 240 ettevõtjat.

Ettevõtte elektrointensiivsus olema vähemalt 20 protsenti. Elektrointensiivsus näitab elektrile tehtavaid kogukulutusi ja selle osakaalu ettevõtte loodavast lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja elektrointensiivsus olema möödunud majandusaastal keskmiselt 20 protsenti või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgneva 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel. Kui prognoos ei täitu, maksab ettevõtja saadud soodustuse tagasi.

Lisaks peab ettevõtte energiajuhtimissüsteem vastama ISO 50001 standardile ja ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutused on korrektsed ning ega ettevõtja pole raskustes. Raskustes ettevõtja vastavalt riigiabi reeglitele soodustust taotleda ei saa.

Soodusmääraga elektri tarbimise luba saab taotleda maksu- ja tolliameti kaudu ja loa kehtivus on tähtajatu eeldusel, et ettevõtja täidab aruandluskohutuse ja muud eelnõus sätestatud nõuded.

Muudatusega jääb riigieelarvesse 2019. aastal laekumata 3 miljonit eurot ning alates 2020. aastast ja edasi ligi 1,8 miljonit eurot aastas. 2019. aasta suurem laekumata jääv summa tuleneb peamiselt elektrointensiivsetele ettevõtjatele antavast õigusest taotleda 2018. aasta eest aktsiisi osalist tagastamist tavaaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt.

Lisaks tehakse eelnõuga muid eelkõige tehnilise iseloomuga muudatusi parema õigusselguse tagamise eesmärgil või praktikas tekkinud probleemide lahendamiseks.

Seaduse üldine jõustumine on planeeritud 2019. aasta 1. jaanuariks. Tulenevalt ettevõtjate ootusest tarbida juba 2018. aastal soodusaktsiisimääraga elektrienergiat, rakendatakse elektrienergia aktsiisi osalist tagastamist 2018. aasta tarbimiselt. Seda juhul, kui energia aktsiisivabastuse luba väljastati 2019. aasta sees.

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist väljastatud energia aktsiisivabastuse loa omanikel ei ole õigust juba tarbitud elektrienergialt aktsiisi tagasi saada.

Tagasi üles