iDeal kampaania

Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse muudatused

Raha

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, mille kohaselt on rajatistega kinnisasjade müük käibemaksuga maksustatav.

Kehtiva korra kohaselt ehitamiseks mõeldud kinnisasja müüki käibemaksuga ei maksustata, välja arvatud seaduses eraldi nimetatud juhtudel.

Seadusega muudetakse maksustamisele kuuluva maatüki mõistet ning tuuakse sisse ehitusmaa mõiste. Ehitusmaa mõiste puudutab hooneteta maatükki. Kui kehtiva korra kohaselt müüakse maatükki, millel on rajatis, näiteks elektripost, siis selle müüki ei maksustata, välja arvatud juhul, kui ettevõtja soovib seda maksustada ning teavitab sellest maksuhaldurit. Seadusemuudatuse tulemusel tuleb rajatisega maatüki müüki maksustada igal juhul.

Seejuures laieneb ka mõiste, milline on see maatükk, mis on kavandatud ehitamiseks. Praegu on see detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus. Nimetatud mõiste katab küll enamuse neid maatükke, millel tulevikus hakatakse ehitama, kuid ei kata kõiki.

Seetõttu lisati seadusemuudatusega juurde, et ehitusmaana käsitatakse ka hoonestamata maatükke, mis on projekteerimistingimuste, riigi eriplaneeringu või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille sihtotstarve on elamumaa või ärimaa.

Lisaks arvatakse seadusemuudatusega pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade loetelust välja profiilpleki, ventilatsiooni-, aspiratsiooni-, suitsu- ja vihmaveetorud. Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirjast arvati välja need tooted, kuna nende osas maksuhalduri ja ettevõtjate andmetel ei ole täheldatud varem maksupettusi.

Praegu kuuluvad pöördmaksustamisele näiteks väärismetallid, teatud metalltooted ja metallijäätmed. Pöördmaksustamisel tekib käibemaksu tasumise kohustus müüja asemel ostjal. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 66 ning vastu 7 riigikogu liiget.

Seadus jõustub 1. mail ning 1. oktoobril jõustuvad seaduse paragrahvi 1 punktid 1, 3 ja 9.

Tagasi üles